Region- och samhällsutveckling

Verksamheterna bedrivs av företag som på olika sätt arbetar för att bidra till samhällsutvecklingen och kan delas in i följande underkategorier: Näringslivsutveckling, upphandling, IT, trafikhuvudmän, information, forskning, marknadsföring, tjänster, inköpsbolag, kommun/regionförbund, samordningsförbund och övrig utveckling.

Branschråd

Camilla Fahlander
Din Tur AB

AnnChatrin Haglund
Matlaget i Gällivare AB

Karin Gellin
VärNa kommunalförbund

Ann-Britt Dahl
Mediapoolen AB

 

Kollektivavtal

De avtal som gäller för medlemsföretag i energi-branschen finns på KFS respektive på Pactas webbplatser.

 

Gå till Pacta Gå till KFS

Servicetelefon

phone

Vill du ha hjälp med frågor av arbetsrättslig karaktär med snabb återkoppling? Kontakta Sobonas servicetelefon på 08-452 75 20

Öppet 09:00-12:00 alla vardagar

John Nilsson

Förhandlingschef: Region- och samhällsutveckling 08-452 74 72 john.nilsson@sobona.se

Rejhana Babovic

Förhandlare: Fastigheter, Region- och samhällsutveckling 08-452 72 68 rejhana.babovic@sobona.se