Medlemsavgift

Medlemsföretagen i Sobona erlägger årsavgift med följande konstruktion;

Till arbetsgivarorganisationen/moderföreningen Sobona en medlemsavgift som för 2019 är 2 000 kr. Denna är en ej avdragsgill kostnad.

Till servicebolaget Sobona AB en serviceavgift baserad på medlemsföretagens bruttolönesumma föregående år. För 2019 är serviceavgiften 0,25% av bruttolönesumman. Denna avgift är avdragsgill.

Moms tillkommer med 25 % på serviceavgiften.

Bli medlem! Klicka här!