Sobonas arbetsmiljönätverk

Sobonas branschöverskridande arbetsmiljönätverk.

Vi startade Arbetsmiljörådet i början av 2020 för att tillsammans arbeta med remissen avseende Arbetsmiljöverkets regelförnyelse. Det arbetet resulterade i 50 sidor remissvar. Efter att remissvaret var inskickat till Arbetsmiljöverket bestämde vi oss för att fortsätta som ett arbetsmiljönätverk som träffas antal gånger per år. Vi diskuterar aktuella arbetsmiljöfrågor och bjuder in externa experter som föredrar olika ämnen.

Med på bilden:

Ann-Charlotte Rand, Sobona
Eva Klippmark Dahlberg, Tekniska Verken, Kiruna
Åsa Åkerblom, Söderenergi AB
Fredrik Svensson, Kristinehamns Energi AB
Åsa Lindelöf, Norrenergi
Frida Lindmark, SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB
Ann-Sofi Öhman, Södertörns brandförsvarsförbund
Sirpa Jacobsson, Luleå Lokaltrafik AB
Annika Alexandersson, Borås Djurpark AB
Johan Bondesson Rockström, Västerholmsskolan
Lise-Lotte Björkman Averbo, Nacka vatten och avfall AB
Maria Lundin, Tre Stiftelser
Eva Jönsson, Nodra AB
Anna West, Gryning Vård

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer om Sobonas arbetsmiljönätverk.

Ann-Charlotte Rand

Arbetsmiljöstrateg