Sobonas arbetsmiljönätverk

Sobonas branschöverskridande arbetsmiljönätverk.

Vi startade Arbetsmiljörådet i början av 2020 för att tillsammans arbeta med remissen avseende Arbetsmiljöverkets regelförnyelse. Det arbetet resulterade i 50 sidor remissvar. Efter att remissvaret var inskickat till Arbetsmiljöverket bestämde vi oss för att fortsätta som ett arbetsmiljönätverk som träffas antal gånger per år. Vi diskuterar aktuella arbetsmiljöfrågor och bjuder in externa experter som föredrar olika ämnen.

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer om Sobonas arbetsmiljönätverk.

Ann-Charlotte Rand

Arbetsmiljöstrateg