Medlemmar

Sobona har 1 100 medlemsföretag med 100 000 medarbetare inom 12 branscher som varje dag skapar samhällsnytta

På uppdrag av kommuner och regioner skapar Sobonas medlemmar samhällsnytta över hela landet varje dag, dygnet runt. De bidrar till en positivt hållbar samhällsutveckling och levererar tjänster som ett fungerande samhälle måste ha. Samhällsnyttan skapar livskvalitet, stolthet, och får vardagen att fungera oavsett var i landet vi bor.

Sobonas medlemmar tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster inom 12 branscher: Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser, Hälso- och sjukvård, Personlig assistans, Region- och samhällsutveckling, Räddningstjänst, Trafik, Utbildning, Vatten och miljö samt Vård och omsorg.