Affärsmässig samhällsnytta

Affärsmässig samhällsnytta är Sobonas tydliga identitet och med fortsatt starkt medlemsfokus samt medlemsinflytande står vi för professionell och personlig serviceanda.

Tillsammans har vi kraften att genom konkurrenskraftiga avtal och den bästa servicen ge våra medlemsföretag förutsättningar att vara attraktiva arbetsgivare och utföra sina samhällsnyttiga uppdrag.