Sektorn för kommunala företag

Gemensamt för verksamheterna inom sektorn är att de bidrar till välfärden genom affärsmässig samhällsnytta.

Sobonas medlemmar är kommunala företag. Det innebär kommunala och landstingskommunala aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och kommunalförbund, men även bolag som ägs av redan nämnda medlemmar, samt en del privata utförare av viktig kommunal- eller landstingskommunal verksamhet som har lämnats över.