Kommunala företag

Gemensamt för verksamheterna inom sektorn är att de bidrar till välfärden genom affärsmässig samhällsnytta.

Vi använder begreppet ”kommunala företag” för samtliga medlemmar. Med det menar vi kommun- och regionägda bolag, stiftelser, föreningar och kommunalförbund, samt privata utförare av kommunal eller regional verksamhet. Begreppet ”kommunala företag” används i ordens bredaste bemärkelse och syftar till att på ett inkluderande sätt beskriva medlemmarna, oavsett organisations- och ägarform. För att beviljas medlemskap i Sobona ska företaget finnas inom den kommunala intressesfären, vilja ha de kollektivavtal som Sobona tecknar samt identifiera sig med begreppet affärsmässig samhällsnytta.

Ett företag som identifierar sig med begreppet affärsmässig samhällsnytta agerar långsiktigt och ser till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt.