Rapporter

Sobonas rapporter och undersökningar syftar till att bidra med kunskap och inspiration till medlemsföretagen och stärka deras framtidskapacitet genom att bidra med analys och material som tar sikte på viktiga frågor för medlemmarnas utveckling. Rapporterna används också för att synliggöra sektorn för kommunala företag.

Samhällsbygge 2030

Kompetensförsörjning

Vad skulle du vilja läsa mer om?

Vi vill gärna veta vad om det är något speciellt ämnesområde som du skulle vilja läsa mer om.