Hållbar utveckling

FN:s globala mål och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

FN:s globala mål och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Det pågår ett stort arbete på bred front inom arbetslivet i Sverige för att implementera agendan i verksamheters styrning. Många av de kommunala företagens ägare; kommuner och regioner har påbörjat ett sådant arbete.

- Sobona ska främja och synliggöra medlemsföretagens bidrag för en hållbar utveckling i samhället.