Digitalisering

Sobona ska bidra till ökad kunskap hos medlemsföretagen om digitaliseringen och automatisering i verksamheter med avseende på såväl människor som teknik.

Den snabba teknologiska utvecklingen som präglas av övergång från analoga till digitala lösningar samt automatiserade arbetsuppgifter och produktionsmoment, påverkar de kommunala företagens verksamheter och leverans av samhällsnytta.
Utvecklingen skapar utmaningar för hur de kommunala företagens bedriver sina verksamheter men framförallt öppnar det upp för nya möjligheter och lösningar.