Prioriterade områden

Gemensamt för våra medlemmar är att de bidrar till samhällsutvecklingen genom affärsmässig samhällsnytta. Vi på Sobona verkar för att synliggöra våra medlemsföretag och medverka till deras framgångar.

Trots att de kommunala företagen ofta spelar en avgörande roll för att människors vardag ska fungera är det få som känner till dem. Enligt en studie som Sobona genomfört i samarbete med Ungdomsbarometern 2018 framgår det att ytterst få (22 procent av drygt 2000 respondenter) har en tydlig bild av vad de kommunala företagen gör.

Utvecklingen i samhället påverkar hur företagen bedriver sina verksamheter och i växande utsträckning blir det en fråga om kompetensförsörjning. De demografiska förändringarna, den snabba digitala utvecklingen och arbetsmarknadens utveckling orsakar stora utmaningar att försörja verksamheter med rätt kompetens.

För att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare är det nödvändigt att satsa på att utveckla verksamheter och möta de förväntningar och möjligheter som morgondagens medarbetare har med sig. En verksamhet som har återkommande rekryteringssvårigheter kommer att stagnera och utan rätt medarbetare är det svårt att bygga en fungerande och framgångsrik verksamhet. Enligt Sobonarapporten 2018 pekas kompetensförsörjning ut som en av de största framtidsutmaningarna av vd:ar och HR-chefer bland Sobonas medlemsföretag.

- Sobona ska synliggöra medlemsföretagens bidrag till välfärden och samhällsnyttan och medverka till deras framgångar.

- Sobona ska stödja de kommunala företagen i deras arbete med att vara attraktiva arbetsgivare för såväl nuvarande som potentiella medarbetare.

- Sobona ska verka för att medlemsföretagen arbetar för ett inkluderande arbetsliv där frågor som jämställdhet, mångfald och bredd i rekryteringen är prioriterat.