Bli medlem

Här gör ni er intresseanmälan för medlemskap i Sobona.

Om ni är medlem i KFS eller Pacta sedan tidigare så behöver ni inte fylla i denna intresseanmälan och kan istället kontakta oss direkt.

 

Steg 1: Företagsinformation
Steg 2: Verksamhetsområde
Steg 3: Kontaktpersoner

Organisation

Adress

Byter från

Fakturaadress

Medlemsinformation

Ta bort kontaktperson

Kontaktperson 1

Roll/Roller *
+ Lägg till person

Viktig information