Medlemserbjudande 

Det här är inkluderat i ditt medlemsskap:

  • Arbetsgivarguiden - Via Sobonas Arbetsgivarguide hjälper vi dig som medlem att hitta rätt svar på dina frågor utifrån ditt medlemskap och dina kollektivavtal. 
  • Sobonas kollektivavtal - Sobona är avtalsbärande part i de avtal som tidigare tecknats av KFS och av Pacta. I flertalet av avtalen som tecknats av Pacta är även SKR avtalsbärande part. För att få en komplett bild över vilka kollektivavtal just ditt företag omfattas av behöver du logga in.

  • Sobonas mallar - som medlem i Sobona har du tillgång till ett antal mallar som ska hjälpa dig i rollen som arbetsgivare. Du behöver logga in för att ta del av mallarna. 

  • Förhandlingsstöd och rättshjälp - vi på Sobona ger dig kvalificerad rådgivning och en samlad bedömning i varje enskilt fall, utifrån det underlag som finns sammanställt hos dig som arbetsgivare. Allt med stöd av gällande lagar och kollektivavtal samt rättspraxis. Läs mer om tvisteförhandlingar och rättshjälp här

  • Kompetensförsörjning - En lyckad kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare och sedan attrahera, engagera och utveckla dem. Sobona kompetensutvecklar och stöttar våra medlemmar genom olika former av kompetensförsörjning.
  • Utbildningar - Sobona verkar för kompetensutveckling och nätverkande bland våra medlemmar. Som en självklar del i vårt medlemserbjudande anordnar vi därför aktuella utbildningar och mötesplatser.

Erbjudanden till medlem

Som medlem i Sobona kan du även ta del av erbjudanden från några av våra samarbetspartners. Läs mer på länken nedan.