Medlemsavgift

Medlemsföretagen i Sobona erlägger årsavgift med följande konstruktion:

Till arbetsgivarorganisationen/moderföreningen Sobona en medlemsavgift som av föreningsstyrelsen fastställts till 2 000 kr för 2020, dvs oförändrad från föregående år. Denna är en ej avdragsgill kostnad.

Till servicebolaget Sobona AB en serviceavgift baserad på medlems-företagens bruttolönesumma föregående år. För 2020 har bolagsstyrelsen fastställt den, oförändrat från föregående år, till 0,25% av bruttolöne-summan. Denna avgift är avdragsgill. Moms tillkommer med 25% på serviceavgiften.

Slutligen har bolagsstyrelsen också beslutat om en enhetlig lägsta respektive högsta serviceavgift till att för 2020 vara 0,2 prisbasbelopp (9 460 kr) och som högst 11 prisbasbelopp (520 300 kr).

Bli medlem! Klicka här!