Information om medlemskap 

Vi samlar de kommunala företagen under ett paraply och drygt 1100 kommunala företag med cirka 100 000 medarbetare är medlemmar hos oss. Vi har verksamhetsanpassade kollektivavtal, ett starkt medlemsinflytande och unik kompetens om hur medlemmarna kan utvecklas i sin arbetsgivarroll.

Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt, utveckla samhället och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt.

Vi arbetar i nära dialog med våra medlemmar och är lyhörda för deras behov. Genom ett strukturerat arbetssätt för att säkerställa medlemsinflytandet garanterar vi medlemsnyttan och kvaliteten i medlemserbjudandet.

Det här är inkluderat i ditt medlemskap

Verksamhetsanspassade kollektivavtal
Sobona är avtalsbärande part i de avtal som tidigare tecknats av KFS och Pacta. Genom engagerade branschråd som består av ledamöter från medlemsföretagen, samt avtalsråd har medlemmarna stort inflytande på sin arbetsgivarorganisation.

Våra kollektivavtal

Förhandlingsstöd och rättshjälp
Varje bransch har två ansvariga förhandlare som bistår med kvalificerad rådgivning och samlad bedömning i varje enskilt fall. Allt med stöd av gällande lagar och kollektivavtal samt rättspraxis. Förutom det kan våra medlemmar även få professionell service via Sobonas servicetelefon som bemannas av någon av våra förhandlare och som håller öppet varje dag.

Digitalt stöd
Via Sobonas webbaserade Arbetsgivarguide hjälper vi dig som medlem att hitta rätt svar på dina frågor utifrån ditt medlemskap och dina kollektivavtal. Som medlem i Sobonahar du förutom tillfängliga kollektivavtal och försäkringar tillgång till ett brett utbud av verktyg, mallar och dokument som ska hjälpa dig i rollen som arbetsgivare.

Kompetensförsörjning
En lyckad kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare och sedan
attrahera, engagera och utveckla dem. Sobona kompetensutvecklar och stöttar
våra medlemmar med olika insikter, stöd och verktyg. Genom Sobonas unika
arbetsmodeller för inkluderande kompetensförsörjning kan vi erbjuda inspiration,
workshops och konkreta verktyg.

Läs mer om inkluderande kompetensförsörjning

Utbildningar
Sobona verkar för kompetensutveckling och nätverkande bland våra medlemmar.
Som en självklar del i vårt medlemserbjudande anordnar vi därför aktuella utbildningar
i arbetsrätt, lag och avtal, arbetsmiljö, vårt eget ledarskapsprogram med mera.

Ta del av utbildningsutbudet

Strategisk utveckling, nätverk och kompetensutveckling
I dialog med våra medlemmar tar vi fram rapporter och insikter för att öka kunskapen,
synliggöra och skapa attraktivitet för de kommunala företagen. Tillsammans skapar
vi arenor för nätverkande och kompetensutveckling. De årliga Sobonadagarna som
inkluderar förenings- och bolagsstämmor erbjuder ett forum för dialog, nätverkande,
kunskap och inspiration för medlemmarna.

Vi erbjuder även HR-dagar, ledarskapsdagar, seminarier, workshops och andra inspirerande nätverk som till exempel HR-råd.

I dialog med våra medlemmar tar vi fram rapporter och insikter för att öka kunskapen,
synliggöra och skapa attraktivitet för de kommunala företagen. Tillsammans skapar
vi arenor för nätverkande och kompetensutveckling. De årliga Sobonadagarna som
inkluderar förenings- och bolagsstämmor erbjuder ett forum för dialog, nätverkande,
kunskap och inspiration för medlemmarna. Vi erbjuder även HR-dagar, ledarskapsdagar,
seminarier, workshops och andra inspirerande nätverk som till exempel HR-råd.

Ledarskap
Ett vässat, kompetent och modernt ledarskap bidrar till moderna organisationer
och attraktiva arbetsgivare för såväl medarbetare som ledare. Därför erbjuder vi,
tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education, Kommunala företagens ledarskapsakademi. Våra fem utbildningsprogram är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med programdeltagarnas egna erfarenheter.