Information om medlemskap 

Vi samlar de kommunala företagen under ett paraply och drygt 1100 kommunala företag med cirka 100 000 medarbetare är medlemmar hos oss. Vi har verksamhetsanpassade kollektivavtal, ett starkt medlemsinflytande och unik kompetens om hur medlemmarna kan utvecklas i sin arbetsgivarroll.

Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt, utveckla samhället och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt.

Vi arbetar i nära dialog med våra medlemmar och är lyhörda för deras behov. Genom ett strukturerat arbetssätt för att säkerställa medlemsinflytandet garanterar vi medlemsnyttan och kvaliteten i medlemserbjudandet.

 

Det här är inkluderat i ditt medlemskap
Bli medlem! Klicka här!