Om Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Sobona är en arbetsgivarorganisation för kommunala företag. Våra medlemmar är kommunala och landstingskommunala aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och kommunalförbund, men även bolag som ägs av de redan nämnda medlemmar, samt en del privata utförare av viktig kommunal- eller landstingskommunal verksamhet som har lämnats över.

Sobona har ca 1100 medlemmar med ca 100 000 medarbetare. Sobona verkar för arbetsfred genom att teckna och vidmakthålla centrala och samhällsekonomiskt ansvarsfulla kollektivavtal. Sobona utvecklar tillsammans med sina medlemmar arbetsgivarrollen.

Sobonas medlemmar finns inom följande branscher: Energi, Räddningstjänst, Hälso- och sjukvård, Vård och omsorg, Personlig assistans, Utbildning, Trafik, Fastigheter, Vatten och miljö, Flygplatser, Besöksnäring och kulturarv samt Region och samhällsutveckling.

Sobonas medlemmar utgör sektorn för kommunala företag och bidrar till den gemensamma välfärden genom affärsmässig samhällsnytta. En långsiktig stabilitet och kontinuerligt medlemsinflöde ger den kraft som behövs för att kunna fokusera på att utveckla verksamheten utifrån medlemmarnas behov.

Kännetecknande för den nya arbetsgivarorganisationen

Affärsmässig samhällsnytta är vår tydliga identitet och med fortsatt starkt medlemsfokus samt medlemsinflytande står vi för professionell och personlig serviceanda. Tillsammans har vi kraften att genom konkurrenskraftiga avtal och den bästa servicen ge våra medlemsföretag förutsättningar att vara attraktiva arbetsgivare och utföra sina samhällsnyttiga uppdrag.

 

Den nya organisationens bolagsstyrelse:

Mikael Runsiö, VD Södersjukhuset AB, ordförande                                           

Christian Schwartz, VD Mölndal Energi AB, vice ordförande

Thorbjörn Hammerth, VD Bostads AB Vätterhem, ledamot

Peter Liss, VD Svealandstrafiken AB, ledamot

Lotta Nibell, VD Got Event AB, ledamot

Ida Texell, förbundsdirektör, Räddningstjänsten Attunda, ledamot

Stefan Hollmark, VD Telge AB, ledamot

Yvonne Haglund-Åkerlind, VD Danderyds sjukhus AB, ersättare

Jörgen Johansson, VD Sydvatten AB, ersättare

Per Törnvall, VD Vårljus AB, ersättare    

 

Den nya organisationens föreningsstyrelse:

Ulf Olsson (S), ordförande

Joakim Larsson (M), vice ordförande

Karin Engdahl (S)

Mats Johansson (S)

Robert M. Johansson (S)

Anna Hård af Segerstad (M)

Catarina Deremar (C)

 

Ersättare

Carina Nilsson (S)

Ilan De Basso (S)

Kenneth Östberg (S)

Tony Johansson (MP)

Ola Karlsson (M)

Lars-Ingvar Ljungman (M)

Jens Sundström (L)