Kunskap - Språkutveckling på arbetsplatsen

Forskning visar att goda språkkunskaper ger ökade möjligheter till integration och socialt liv. God språk-, läs- och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjligheter, ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle. Handledaren är en språklig förebild. Hur hen samtalar, språkar och samspelar påverkar den handledde.

Modulen om språkutveckling består av fyra delar: Introduktion, förberedelse på arbetsplatsen, lära ut språk samt motivation. Syftet är att den handledde snabbt ska komma in i arbetet och gemenskapen. Språkförståelse är viktigt för god kommunikation, vilket leder till framgång på jobbet.

Om webbutbildningen

Webbutbildningen består av fem korta moduler. De inne­håller kunskap om attraktivitet, medvetenhet i den egna organisationen, inventering av behov och framtagande av en kravprofil, hur du undviker bias och diskriminering i urvalsprocessen samt hur du får personalen att växa och trivas. Du kan ta del av modulerna nedan.


Inkluderande rekrytering


A. Introduktion - Språket - En nyckel till framgångPDF


B. Förbered företaget - Förbered arbetsplatsen i tidPDF


C. Lära ut språk - Språket i centrum - att tänka på som handledare på jobbetPDF


D. Motivation - Den inre motornPDF
Så kommer du till webbutbildningen

1. Gå till Sobonas webbutbildningar.
Coursio är Sobonas leveranstör av webbutbildningar.

2. Registrera dig. Därefter får du ditt lösenord på mail. Utbildningen är kostnadsfri. Du kan logga in hur många gånger som helst under ett halvår.

3. Tekniska frågor och support: support@coursio.com.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning