Språkutveckling på arbetsplatsen

Utbildning för lärande, yrkesspråk och språkutveckling.

Forskning visar att goda språkkunskaper ger ökade möjligheter till integration och socialt liv. God språk-, läs- och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjligheter, ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle.

Vår webbutbildning och workshop lär dig att förmedla yrkesspråk till personer som inte har svenska som modersmål, samt hur arbetsplatsen förbereds inför språkutveckling. Den innehåller ett språkkontrakt för bättre interaktion mellan hand­ledare och den handledde. Detta ger en trygg struktur för samtal och professionella relationer.

Verktygets fördelar

  • Motståndet för att anställa personer med bristande svenskakunskaper minskar.
  • Yrkesspråket sätts i en kontext.

Vinster för ditt företag

  • Rekryteringsbasen breddas eftersom du kan fokusera på kärnkompetens och därefter komplettera med internutbildning.
  • Utbildningen avdramatiserar språkfrågan.
  • Fler medarbetare kan tänka sig att bli handledare.
  • Yrkesspråket sätts i en kontext.
  • Du som är HR-ansvarig eller fattar beslut om personal får en unik chans att stödja nyanlända för att lärrare komma in på arbetsplatsen och i samhället.
Verktyget vänder sig i första hand till hr och personalchef men även till vd och övriga medarbetare.

Om utbildningen

Webbutbildning och workshop som lär dig förmedla yrkesspråk till personer som inte har svenska som modersmål samt hur arbetsplatsen förbereds inför språkutveckling. För att se vilka workshopstilfällen som finns, besök kalendariet.

Språkkontrakt

Språkkontrakt

Lyft språket på jobbet

Lyft språket på jobbet är en handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande. Den finns tillgänglig gratis som PDF å VO College webbplats.

Whitepaper

Whitepaper språkutveckling