Rådgivning

Sobona erbjuder kollektivavtal för att stödja kompetensförsörjning och bredare rekryteringsvägar.

En lyckad kompetensförsörjning handlar om att finna rätt medarbetare, utveckla och behålla dem. Kompetensförsörjning är en stor utmaning för medlemsföretagen. Vi på Sobona hjälper och stöttar medlemmarna under hela processen.

Arbetsgivarorganisationer är vanligtvis involverade när neddragningar, omstruktureringar och uppsägningar på gång hos företagen. Då hjälper vi till med rådgivning och förhandlingar och det finns omställningssystem och trygghetssystem som tar hand om de som blir uppsagda. Sobona vill även vara ett stöd för medlemmarna i den stora utmaningen kring framtidens kompetensförsörjning. Vi har hittat nya sätt att rekrytera, som hjälper företagen att rekrytera smartare, med hjälp av kollektivavtal om andra anställningsformer än de vanliga. Vi tecknar kollektivavtalen och vi har rådgivning och utbildning kring anställningsformerna.

Exempel på kollektivavtal om andra anställningsformer är bland annat:

  • BEA T är avtal för arbetsmarknadspolitiska insatser, insatser för personer med funktionshinder, gymnasial lärlingsanställning, som inte är budgeterat inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet,
  • BUI T är yrkesintroduktionsavtal som är tillämpligt för de som har fullföljt vård- och omsorgsutbildning men saknar relevant yrkeserfarenhet.
  • BAL T är yrkesintroduktionsavtal och syftar till att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar.
  • Studentmedarbetaravtal syftar till att få högskolestudenter närmre arbetsmarknaden och ge företa­gen en möjlighet att knyta till sig framtida medarbetare
  • Tekniksprånget syftar till att främja ingenjörsutbild­ningar samt utbildningar inom naturvetenskapliga ämnen för gymnasiestudenter och därmed på sikt säkra framtidens kom­petensförsörjning.
  • Yrkesintroduktionsanställningsavtal syftar till att kombinera yrkeserfarenhet med utbildning

Sobona finns för att svara på alla frågor kring alla anställningsformer.