Jobbsprånget och Tekniksprånget 

Sobona erbjuder flera verktyg och stöd för strategisk kompetensförsörjning, däribland praktikprogrammen Tekniksprånget och Jobbsprånget. Teniksprånget syftar till att inspirera unga att läsa vidare inom teknisk utbildning, medan Jobbsprånget skapar möjlighet för företag att ta emot nyanlända akademiker.

VINSTER FÖR DITT FÖRETAG

 • Förena affärsnytta med samhäll­snytta – 7 av 10 får jobb.
 • Tillgång till relevant kompetens: ingenjörer, ekonomer, naturvetare och arkitekter.
 • Enkelt och kostnadsfritt för arbets­givare att medverka.
 • Möjlighet att stärka bilden av er som en attraktiv framtida arbetsgivare bland unga talanger.
 • Tillgång till ny kompetens som sti­mulerar innovation och förändring.
 • Ledarskapsutveckling och kunskap om morgondagens medarbetare.
 • Möjligheten att påverka ungas vägval och er framtida

VERKTYGETS FÖRDELAR

 • Det löser kompetensbrist.
 • Det breddar rekryteringsbasen.

VINSTER FÖR DITT FÖRETAG

 • Enklare att rekrytera.
 • Rekryteringsbasen breddas efter­som du kan fokusera på social förmåga, attityd och inställning i rekryteringen. Du kan komplettera med internutbildning.
 • Du som är HR-ansvarig eller fattar beslut om personal får en helt unik chans att ge stöd till nyanlända.

Tekniksprånget

Samverkansprojektet Tekniksprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och syftar till att inspirera fler unga till att läsa och slutföra en högre teknisk utbildning genom att praktik. Att ta emot praktikanter ger även arbetsgivaren chansen att visa sig som en attraktiv arbetsplats och övertyga ungdomarna om att ingenjörsyrket verkligen är intressant.

Läs mer: Tekniksprånget - så fungerar detlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett fyra månader långt praktikprogram för nyanlända akademiker. Jobbsprånget matchar kompetensen och erfarenheten hos nyanlända akademiker med behovet som finns hos medverkande arbetsgivare. Genom praktiken skapas nya kontakter, förutsättningar för kompetensvalidering och möjligheten att fylla kompetensgap hos arbetsgivaren med resurser som idag står utanför arbetsmarknaden.

Läs mer: Jobbsprånget - så fungerar detlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verktyget vänder sig i första hand till hr och personalchef, men även till vd, ledningsgrupp och övriga medarbetare
Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning