Inkluderingsworkshop 

Skapar en gemensam syn i ledningsgruppen kring in­kludering och mångfald.

Sobonas halvdagsworkshop i inkludering ger stöd för inkluderande rekrytering hos medlemsföretagen och dess ledningsgrupper. Målet är samsyn och en gemensam handlingsplan. Bredare rekrytering och mångfald är betydelsefullt i strategisk kompetensförsörjning, särskilt vad gäller bristyrken och generationsväxlingar. En inkluderande arbetsplats välkomnar alla med rätt kompetens. Här ingår till exempel nyanlända, ungdomar, personer som är 55+ och personer med funktionsnedsättning. Sobonas verktyg stödjer företag och individer i processer som leder till arbete.

Sammanfattning

  • Sobona erbjuder en halvdagsworkshop med ledningsgrupper. Inkludering och mångfald är huvudtemat.
  • Målet är samsyn och en gemensam handlingsplan.
  • Workshopen leds av personal från Sobona.

Verktygets fördelar

  • Det ger samsyn inom ledningsgruppen vad gäller inkludering och mångfald

Vinster för ditt företag

  • En gemensam syn i ledningsgruppen kring framtida kompetensförsörjning.
  • En tydlig handlingsplan.
  • Bredare rekryteringsbas och fokus på kärnkompetens samt kompletterande internutbildning.
Verktyget vänder sig i första hand till vd, men även till hr och personalchef samt ledningsgrupp.

Webbutbildning

Sobonas webbutbildning om inkluderande rekrytering har tagits fram utifrån syftet att skapa en gemensam syn på inkluderande kompetensförsörjning och rekrytering utifrån ett mångfald och inkluderingsperspektiv inom ledningsgruppen och på arbetsplatsen.

Handbok

Handbok i handledning

Handboken är ett praktiskt stöd i det dagliga arbetet. Den underlättar handledningsprocessen och det finns material som passar både handledaren och den handledde. Här finns checklistor, formulär och modeller som går att välja utifrån olika situationer. Materialet går att skriva ut från PDF-filer. Sätt upp på väggen för bättre överblick eller bär med dig i en pärm. Handboken uppdateras hela tiden.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning