Inkluderande rekrytering

Inkluderande rekrytering

Samhället, värderingar, normer och attityder förändras snabbt. Det beror bland annat på teknisk utveckling, auto­matisering samt globalt utbyte mellan olika kulturer. Värde­ringsförändringarna kan vara en utmaning för arbetsgivare. Hur ska de lyckas att attrahera och engagera medarbetarna? Många företag behöver förändra sitt tankesätt för att locka morgondagens medarbetare.

Webbutbildningen består av fem korta moduler. De inne­håller kunskap om attraktivitet, medvetenhet i den egna organisationen, inventering av behov och framtagande av en kravprofil, hur du undviker bias och diskriminering i urvalsprocessen samt hur du får personalen att växa och trivas. Du kan ta del av whitepapers (forskningsöversikter) nedan.

Om workshopen

Sobonas halvdagsworkshop i inkludering ger stöd för inkluderande rekrytering hos medlemsföretagen och dess ledningsgrupper. Målet är samsyn och en gemensam handlingsplan. Workshopen genomförs endast företagsanpassad och vid bokning.

Så kommer du till webbutbildningen

1. Gå till Sobonas webbutbildningar.
Coursio är Sobonas leveranstör av webbutbildningar.

2. Registrera dig. Därefter får du ditt lösenord på mail. Utbildningen är kostnadsfri. Du kan logga in hur många gånger som helst under ett halvår.

3. Tekniska frågor och support: support@coursio.com.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning