Inkluderande rekrytering

En inkluderande arbetsplats välkomnar alla som har rätt kompetens.

Samhället, värderingar, normer och attityder förändras snabbt. Det beror bland annat på teknisk utveckling, automatisering samt globalt utbyte mellan olika kulturer. Värderingsförändringarna kan vara en utmaning för arbetsgivare. Hur ska de lyckas att attrahera och engagera medarbetarna? Många företag behöver förändra sitt tankesätt för att locka morgondagens medarbetare. Webbutbildningen består av fem korta moduler. De innehåller kunskap om: attraktivitet, medvetenhet i den egna organisationen, inventering av behov och framtagande av en kravprofil, bias och diskriminering i urvalsprocessen samt hur man får personalen att växa och trivas.

Sammanfattning

  • Kunskap och förhållningssätt för att locka morgondagens medarbetare.
  • Webbutbildningen består av fem korta moduler. De innehåller kun­skap om; attraktivitet, medvetenhet i den egna organisationen, invente­ring av behov och framtagande av en kravprofil, bias och diskriminering i urvalsprocessen, samt hur man får personalen att växa och trivas.
  • Verktyg och checklistor för en effektiv rekryteringsprocess.

Verktygets fördelar

  • Synen på rekrytering breddas
  • Det ger många idéer och inspiration för inkluderande rekrytering

Vinster för ditt företag

  • Rekryteringsbasen breddas eftersom du kan fokusera på kärnkompetens och därefter komplettera med internutbildning
  • Du får kunskap för att undvika diskriminering i rekryteringsprocessen
  • Aktiviteten kopplas samman med nuvarande processer
  • Frågan om inkludering och mångfald avdramatiseras
Verktyget vänder sig i första hand till hr och personalchef men även till vd.

Webbutbildning

Sobonas webbutbildning om inkluderande rekrytering har tagits fram utifrån syftet att skapa en gemensam syn på inkluderande kompetensförsörjning och rekrytering utifrån ett mångfald och inkluderingsperspektiv inom ledningsgruppen och på arbetsplatsen.

Handbok

Handbok i handledning

Handboken är ett praktiskt stöd i det dagliga arbetet. Den underlättar handledningsprocessen och det finns material som passar både handledaren och den handledde. Här finns checklistor, formulär och modeller som går att välja utifrån olika situationer. Materialet går att skriva ut från PDF-filer. Sätt upp på väggen för bättre överblick eller bär med dig i en pärm. Handboken uppdateras hela tiden.

Whitepaper

Whitepaper om inkluderande rekrytering
Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning