Filmer

Positiva exempel på inkluderingsarbete hos medlemsföretagen.

Video

Sammanfattning

  • Sobonas medlemsföretag löser ut­maningar före andra. De har kunskaper som är ovärderlig för an­dra företag.
  • Affärsmässig samhällsnytta synlig­görs tack vare medlemsföretagen.
  • Varje film ger exempel på både hin­der och lösningar.
  • Arbetet bakom kulisserna visas.
  • Sobona har hittills tagit fram 14 fil­mer tillsammans med 15 medlems­företag inom fyra branscher.

VERKTYGETS FÖRDELAR

  • Det avdramatiserar inkludering och mångfald på arbetsplatsen.
  • Kunskap sprids.
  • Frågan hamnar på företagens agenda.

VINSTER FÖR DITT FÖRETAG

  • Du slipper göra om samma misstag som andra företag redan gjort.
  • Film är ett effektivt sätt att sprida kunskap eftersom mediet tilltalar fler sinnen, vilket i sin tur ökar chanserna till påverkan. Detta ger snabbare förändring.
Målgruppen är i första hand vd, men även hr och personalchef, ledningsgrupp och övriga medarbetare.
Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning