Arbetsmodeller och kunskap

Modeller och rapporter som skapar trygghet genom helhetsperspektiv.

Sobonas modeller för kompetensförsörjning utgår från medlemsföretagens behov och dagliga verksamhet. De visar tydligt hur processen som leder till en anställning ser ut i stort. Modellerna visar när olika verktyg som praktik, språkutbildning och yrkeskompetensbedömning är extra bra att använda. De visar även vem som kan hjälpa till i de olika stegen. Det blir tydligt att företagen kan använda processer och kompetens som redan finns på företagets HR-avdelning. Här spelar även arbete kring attraktivitet och Employer Branding en viktig roll.

Sammanfattning

  • Sobonas modeller utgår från medlemsföretagens verksamhet och förutsättningar
  • All kompetens för att bredda rekryteringsbasen finns redan på företagets HR-avdelning. Det går att använda samma processer som i en vanlig rekrytering
  • I modellerna syns tydligt när praktik, språkutbildning och yrkeskompetensbedömning passar bra att använda och vem du vänder dig till för mer information och hjälp
  • Modellerna fungerar både för HR som stöd i det dagliga arbetet samt till vd och ledning på ett övergripande, strategiskt plan

Verktygets fördelar

  • Det lyfter fram tydliga och relevanta arbetsmodeller

Vinster för ditt företag

  • En tydlig modell lyfter fram en isolerad fråga i en kontext
  • Aktiviteten kopplas samman med befintliga processer
  • Frågan om inkludering och mångfald avdramatiseras
Verktyget vänder sig i första hand till vd, hr och personalchef men även till ledningsgrupp.

Rapporter

Sobonas rapporter och undersökningar syftar till att bidra med kunskap och inspiration till medlemsföretagen och stärka deras framtidskapacitet genom att bidra med analys och material som tar sikte på viktiga frågor för medlemmarnas utveckling. Rapporterna användas också föra att synliggöra sektorn för kommunala företag.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning