Lena Blad från Gästrike Vatten

''Nyanlända har kunskaper och erfarenheter som våra bolag behöver''

Lena Blad, vd på Gästrike Vatten

Varför står Gästrike Vatten bakom Vattenuppropet?
Vi tycker det är nödvändigt när man står inför rekrytering och behov av kompetens, att se nya möjligheter. Vi behöver öppna fler dörrar för att berika vårt företag. Det är viktigt för oss.

Varför är det viktigt för VA-branschen att satsa på praktikplatser för nyanlända?
Nyanlända har kunskaper och erfarenheter som våra bolag behöver. Vi måste få till ett förändrat arbetssätt och strategier för rekryteringsprocessen. Praktikplatser för nyanlända är ett bra verktyg.

Vad kan du och bolaget bidra med?
Gästrike Vatten kan erbjuda en attraktiv arbetsplats med spännande och relevanta arbetsuppgifter med de utmaningar som finns inom branschen. Och kunniga och engagerade handledare.

Vilket är ditt bästa tipsför att komma igång?
Var öppen för att se möjligheter och ta del av det stödmaterial som Sobona tagit fram.

Har ni erbjudit praktikplatser för nyanlända och hur fungerade det?
Vi har anställt en vaktmästare som är mycket uppskattad och ligger i startgroparna för ett utvecklat samarbete med tre andra bolag i Gävle.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning