Niklas Gunnar på Mälarenergi

''Energibranschen har inte råd att inte ta vara på den kompetens som finns''

Niklas Gunnar, vd på Mälarenergi AB

Varför står Mälarenergi AB bakom Energiuppropet?
Det är en kompetensförsörjningsfråga vilken är högt prioriterad för hela vår bransch. Vi står bakom uppropet då det är viktigt att ta vara på all den kompetens som finns att tillgå idag. Att det sedan samtidigt kan bidra till en lyckosam integration, där vi kan bidra till att utbildning och jobb motverkar utanförskap och segregering och istället främjar inkludering, är en stor vinst för alla parter i längden.

Varför är det viktigt för energibranschen att satsa på praktikplatser för nyanlända?
Energibranschen har inte råd att inte ta till vara på all den kompetens som finns. Vi står fortsatt inför svåra utmaningar i att finna rätt personer med rätt kompetens till våra olika verksamheter. Genom att erbjuda praktik skapar vi möjligheter att hitta de kompetenser som vi efterfrågar. Har vi själva inte möjlighet att anställa så har vi i alla fall bidragit till att de som genomför sin praktik hos oss har fått med sig värdefulla erfarenheter samt en referens - vilket gör att det är lättare för dem att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta höjer i sin tur kompetensnivån på hela arbetsmarknaden vilket vi såklart vill vara med och bidra till.

Vad kan du och bolaget bidra med?
Vi kan bland annat bidra med praktikplatser som leder till värdefull erfarenhet för både oss och praktikanten samt att vi kan agera referens för praktikanten, vilket hjälper till att det blir enklare att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi vill bidra till att skapa ett inkluderande samhälle, där alla känner sig värdefulla och viktiga.

Vilka är dina bästa tipsför att komma igång?
Första och viktigaste: bara gör! Utgå från behoven och förutsättningarna som finns hos er och försöka hitta en form som passar de kompetensbehov ni har samt vad organisationen kan behöva. Vi tror att en nyckelfaktor är att ha en tydlig struktur kring hur organisationen ska jobba framförallt med praktikdelen och utifrån det bygga vidare på lärdomar kring vad som fungerar bra och mindre bra. Det är ett lärande för oss och vi är väldigt ödmjuka för att vi behöver testa oss fram för att hitta formen som är mest lämpad utifrån våra behov och förutsättningar.

Har ni erbjudit praktikplatser förnyanlända och hur fungerade det?
Vi har haft enstaka praktikanter inne och det har fungerat bra då det varit mycket utvecklande för både oss och berörd praktikant. Vi siktar dock på att kunna erbjuda fler platser framöver.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning