Thomas Nylund

''Min erfarenhet är att mångfald berikar en verksamhet'' 

Thomas Nylund, förbundsdirektör på Gästrike Återvinnare 2008-2019

Varför står Gästrike Återvinnare bakom uppropet?
Som en kommunal aktör verksam i fem kommuner kan vi göra skillnad och verka för ett hållbart samhälle. Vår vision lyder ”Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar – för en värld som räcker längre”. Tillsammans är ett viktigt nyckelord. Det handlar bland annat om integration. Vi har en ambition att få saker att hända i vardagen – det är de många små sakerna som görs i vardagen som ger resultat och gör skillnad. Det gäller att gå från ord till handling.

Varför är det viktigt för återvinningsbranschen att satsa på praktikplatser för nyanlända?
Vi ser det som ett led i att involvera de nyanlända i vårt svenska samhälle och i de normer och goda miljömässiga beteenden som vi försöker nå ut med till alla medborgare. Eftersom vi har ett uppdrag att ge service åt alla hushåll har vi också en stor mångfald bland våra kunder. Det är inte så tokigt om den mångfalden i ökad omfattning också kan återspeglas bland våra anställda.

Vad kan du och kommunalförbundet bidra med?
Vi kan vara mer vidsynta i vår rekrytering. Det handlar inte bara om nyanlända utan även att se på de kompetenser som finns i andra grupper i samhället, som vi kanske har en tendens att medvetet eller omedvetet välja bort, t ex ungdomar och äldre.Min erfarenhet är att mångfald berikar en verksamhet – det handlar om att olika bakgrunder, kön och ålder etc ger en ökad spänst och dynamik.

Vilket är ditt bästa tips för att komma igång?
Våga testa! Se på möjligheterna! Det som är viktigt är att ta med detta i verksamhetsplaneringen. Resurser behöver avsättas för handledning. Jag tror att handledarutbildningar är något som kan sänka tröskeln för att våga ta emot praktikanter. Det höjer dessutom överhuvudtaget vår förmåga att kunna introducera ny personal på ett bra sätt.

Har ni erbjudit praktikplatser förnyanlända och hur fungerade det?
Vi har formulerat en kravprofil för ett par specifika tjänster inom kommunikationsområdet där vi ser att kunskaper i andra språk och kulturer är av värde. I grunden har vi samma kompetenskrav som vi skulle haft annars. Det är viktigt att betona att det i grunden är kompetens och förmåga att bidra till vår verksamhet som vi söker. Då skapar vi ett ömsesidigt bra utfall.Vi har tagit emot en praktikant under 2016 som nuarbetar hos oss inom kommunikation. https://youtu.be/Fa51YIsOfAs

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning