Weine från Avfall Sverige

''Nyanlända kan bidra med kulturella erfarenheter som gör det lättare nå fram och möta kunder''

Weine Wiqvist, vd på Avfall Sverige

Varför står Avfall Sverige bakom uppropet?
Avfall Sverige verkar för en långsiktigt hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar. Att stå bakom det här uppropet är att ta samhällsansvar. Vår vision är ”det finns inget avfall”. Vi vill skapa en framtid utan avfall där jordens resurser sparas, inget onödigt konsumeras och där allt kommer till optimal nytta. För att nå den här visionen är det viktigt att vi involverar alla medmänniskor. En del i detta är att ta tillvara nyanländas kompetens inom avfallsområdet.

Varför är det så viktigt för återvinningsbranschen att satsa på praktikplatser för nyanlända?
Den kommunala avfallsverksamheten erbjuder flera serviceinriktade tjänster i samhället. Nyanlända kan bidra med kulturella erfarenheter som gör det lättare nå fram och möta kunder med rätt information om avfallshantering.

Vad kan Avfall Sverige bidra med?
Avfall Sverige utbildar avfallsbranschen. Varje år håller vi 40-talet kurser och temadagar för ca 2 000 medarbetare runt om i landet. Utbildningarna hålls på alla nivåer, från mer praktiska nybörjarkurser till mer avancerade fördjupningskurser. Även webbaserade kurser som snabbt kan hjälpa nya att förstå avfallsbranschen. Att gå en utbildning ger även möjlighet att träffa andra och byta erfarenheter.

Vad är ert bästa tips för att komma igång?
Lär av andra i branschen som redanhar erfarenhet av rekrytering av nyanlända. Avfall Sverige erbjuder sina medlemmar tillgång till erfarenhetsutbyte i olika mötesformer och nätverk.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning