Återvinningsuppropet

Återvinningsuppropet är återvinningsbranschens upprop kring att rekrytera smartare. Det är ett initiativ för att lyfta frågan genom att dela med sig av exempel från verkligheten och röster från medlemsföretagen. Till sin hjälp har de använt Sobonas verktyg för en inkluderande arbetsmarknad.

Bildkollage med Ida Blomqvist, Anders Åström och Thomas Nylund

''Det är viktigt att vi är långsiktigt strategiska i vår rekrytering''
Läs intervjun med Ida Blomqvist, renhållningschef på Borab

''Det ligger i vårt DNA att jobba för hållbarhet i alla perspektiv''
Läs intervjun med Anders Åström, vd på Renova

''Min erfarenhet är att mångfald berikar en verksamhet – det handlar om att olika bakgrunder, kön och ålder etc ger en ökad spänst och dynamik''
Läs intervjun medThomas Nylund, förbundsdirektör på Gästrike Återvinnare 2008-2019

Bildkollage med Weine Wiqvist och Jens Rothman

''Nyanlända kan bidra med kulturella erfarenheter som gör det lättare att nå fram och möta kunder med rätt information om avfallshantering''
Läs intervjun med Weine Wiqvist, vd på Avfall Sverige

''Det finns en enorm kompetens bland utrikesfödda inom bristyrken''
Läs intervjun med Jens Rothman, Sobonas kontaktperson på Arbetsförmedlingen

Valideringsprojekt

Till ett arbete via återvinning

Under 2018 började vi med validering inom återvinningsbranschen i projektet ”Till ett jobb via Återvinningsbranschen”. Med stöd av Tillväxtverket skapar vi en systematisk introduktion i arbetslivet. Det kan gälla nyanlända personer eller personer som varit utan arbete under en längre tid. Yrkesprofilering och validering ger möjlighet att möta branschens behov av kompetens.

Våga rekrytera smartare

Vi är med i Återvinningsuppropet

Affärsverken i Karlskrona
Borab
Gästrike Återvinnare
Västblekinge Miljö AB
Härnösand Energi & Miljö
Kils Energi AB
LAVAB (Lycksele Avfall och Vatten AB)
MittSverige Vatten & Avfall
Miwa (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik)
Nacka Vatten & Avfall AB
Nodra AB
Renova AB
Roslagsvatten
Söderhamn Nära
Södra Smålands avfall & miljö
Sysav
Sörab
Trollhättan Energi
Uddevalla Energi
Uppsala Vatten och Avfall
Vamas (Vatten och Avfall i Malung-Sälen)

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning