Strategisk kompetensförsörjning 

Den 16 oktober 2019 bjöd Sobona och Energiföretagen Sverige in till en heldag om strategisk kompetensförsörjning utifrån mångfald.

Filmer från dagen

1. Introduktion - Lisa Hjelm

Strategisk kompetensförsörjning - nu går vi från ord till handling. Intresset var stort, ca 70 personer från hela landet deltog på plats plus webbsändning.

2. Kompetensbristen i branschen - en prioriterad fråga

Neval Bilici, Ansvarig kompetensförsörjning Energiföretagen Sverige - Hur ser kompetensförsörjningen inom vår bransch ut framgent?

3. Sobona - Kompetensförsörjning och Samhällsbygge 2030

Madeleine Gimåker, Utvecklingsstrateg Sobona - Vi står inför en fas i historien när omställningen till ett mer hållbart samhälle börjar på allvar, de kommunala bolagen driver utvecklingen.

4. EFA – Gemensamma utmaningar – gemensamma lösningar

Branschen står inför enorma investeringar i produktion, nät och ny teknik. Vi kommer att behöva mer el i framtiden och då är ju kompetens och personalförsörjning två helt nödvändiga delar.

5. Snabbspår inom Energibranschen

Ivan Cvitic, Arbetsförmedlingen - Snabbspåret kom som ett initiativ från regeringen i och med den stora flyktingvågen 2015-2016. Den stora utmaningen är språket, AF har tagit fram olika verktyg som stöd.

6. VO-collage - Lyft språket på jobbet

Olga Orrit Språkutvecklare, VO-college - Språkförståelse är viktigt för god kommunikation, vilket leder till framgång på jobbet.

7. Praktik vitaliserar Gävle Energi

Helena Helling HR-chef och Katarina Larsson HR-specialist menar att genom att jobba med praktik stärks varumärket både internt och externt.

8. Rekrytering, introduktion och handledning till den kultur vi valt

Daniel Åslund, HR-chef Affärsverken i Karlskrona. Hållbarhet – vad vi gör är viktigt men ännu viktigare hur vi gör det.

9. Praktiska verktyg för språkutveckling i energibranschen

Elin Fellers Energiföretagen Sverige, visar här de praktiska verktyg kring språkutveckling som branschen tagit fram.

10. Frågestund 1

Bristyrken? Omställnings- eller ingångsyrken? Attraktiva arbetsplatser, vad är det? Vilka är utmaningarna? Hur kan vi lära oss av varandra? Främjandemedel, vad är det?

11. Att se bortom kompetensbristen

Nordiskt Valideringsforum - Den dolda kompetensen och den dolda potentialen. Vad är viktigast; att klara utbildningen eller att klara jobbet man utbildar sig för?

12. Samverkan som framgångsfaktor

Omkring 80 procent av de nyanlända i Sverige har 8 års skolgång eller mindre i bagaget. Resultatet blev ett ett jobbspår, ett samarbete med Renova, Göteborg stad och Sobona.

13. Därför skapar vi tillsammans ett jobbspår

Stockholm Exergi och Stockholms stad hjälper nyanlända till jobb i det som de kallar uppvärmningsjobb.

14. Frågestund 2

Nationella yrkesprofiler - hur håller vi profilerna levande och uppdaterande? Hur blir vi som bolag startklart för att använda framtagna yrkesprofiler?

15. Vad är det egentligen som gäller och vem gör vad?

Gitte Bergknut, informations- och säkerhetschef Uniper Sverige - I digitaliseringens framfart måste man se till att ha en kunnig person anställd med säkerhetstänk.

16. Hur påverkar säkerhetslagstiftningen kompetensförsörjningsarbetet?

Alireza Hafezi, säkerhetschef Ellevio menar att säkra hanteringen av skyddsklassad verksamhet är själva syftet med lagen.

17. Hur tar vi hänsyn till säkerhetsaspekterna när vi rekryterar?

Linn Rejström, Director of Recruitment/Director of Talent Processes and Security Vetting Vattenfall, berättar att de har en egen enhet för security vetting – säkerhetsprövinng.

18. Frågestund 3

Vem bestämmer vilka tjänster som ska säkerhetsklassas? Säkerhetsprövar man person eller funktion? Vad gäller för sommarjobbare?

19. En av landets mest attraktiva branscher – styrkorna, utmaningarna, trenderna och slutsatserna!

Anders Johrén, nyckeltalsexpert & Elin Larsson, personalvetare Nyckeltalsinstitutet - Det är låg andel anställda med utländsk bakgrund.

20. Summering och avslutning

Vi har fått massor av praktiska exempel, utmaningar och pepp. Vad ska vi prata om nästa år?

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning