old_Enklare väg in på arbetsmarknaden

Många av Sobonas medlemsföretag har idag svårt att hitta och rekrytera rätt kompetens. En situation som beräknas bli allt svårare i framtiden.

Matchningen på svensk arbetsmarknad fungerar inte som den ska. Bland de bakomliggande orsakerna finns; bristyrken, stora pensionsavgångar de kommande åren, ändrade krav från ägare och samhället och en allt rörligare arbetsmarknad. Samtidigt finns det många kompetenta personer som står utanför arbetsmarknaden eller är felmatchade och inte får nyttja sin potential. För att få tag i framtidens kompetens och därigenom säkerställa kommunal service till medborg­arna behöver medlemsföretagen förändra hur de arbetar med sin kompetens­försörjning.

Spårnät som visar Sobonas verktyg

Det finns väldigt många människor med kunskaper som Sobonas medlemsföretag inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte tänkt på. En inkluderande arbetsplats välkom­nar alla som har rätt kompetens. Genom att aktivt och mål­medvetet skapa ett inkluderande arbetsmarknad bidrar medlemsföretagen till att fler människor integreras i sam­hället. På vägen dit säkras kompetensförsörjning inom branscher där brist väntas uppstå. Det bidrar även till inte­gration och mångfald – till ett samhälle där alla får vara med. Det är affärsmässig samhällsnytta på riktigt.

Broschyrer

Vill du veta mer om våra verktyg för bredare rekryteringsvägar och kompetensförsörjning? Läs mer i våra broschyrer som du kan hämta här:

Diversity Charter Sweden

Sobona är med i Diversity Charter - en ideell förening som verkar för att främja arbetet med mångfald i arbetslivet och som vill påvisa nyttan med ett inkluderande förhållningssätt i arbetsliv och samhälle. Medlemmarna består av företag och organisationer som arbetar aktivt med mångfald och ett inkluderande förhållningssätt i den egna organisationen.

Sobona på Youtube

På vår Youtube-kanal kan du ta del av fler filmer om kompetensörjning.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning