Fotograf Cheyenne Olander
  • pressmeddelande
  • Validering
  • Kompetensförsörjning
16 februari 2023

Sobona beviljas statsbidrag för utveckling av branschvalidering och yrkesprofilering

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar Sobona tillsammans med Kommunal 1 536 000 kronor under två år för utvecklingsaktiviteter av branschvalidering och kompletterande yrkesprofilering.


Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar Sobona tillsammans med Kommunal 1 536 000 kronor under två år för utvecklingsaktiviteter av branschvalidering och kompletterande yrkesprofilering.

– Våra medlemmar tar ett stort samhällsansvar och vi vill att den strategiska kompetensförsörjningen ska vara långsiktig. Med branschvalidering har vi en möjlighet att synliggöra de kunskaper som branscherna behöver på ett systematiskt sätt, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Branschvalideringen är en del av Sobonas medlemserbjudande utifrån medlemsföretagens uttalade kompetensförsörjningsbehov inom deras olika samhällsviktiga verksamhetsområden. Syftet är att stödja strukturerad introduktion, kvalitetssäkrat lärande på arbetsplatsen, kompetensutveckling, omställning, upphandling och framtagande av utbildningar.

Utvecklingsinsatsen som Myndigheten för yrkeshögskolan nu beviljat medel för innefattar bland annat att ta fram kompletterande yrkesprofilering inom vatten och avlopp, genomföra relevanssäkrande branschpanel för samtliga yrkesroller inom vatten och avlopp samt ta fram en kompletterande yrkesprofilering för underhållstekniker VA i samverkan med Svenskt Underhåll. Vidare relevanssäkring av tre yrkesroller inom fastighet och parkering samt anpassning och förberedelser för nivåplacering av ytterligare sex kvalifikationer.

Kommunal, Seko och Transportarbetareförbundet står bakom utvecklingsinsatsen och medverkar på styrgruppsnivå. Detsamma gäller Avfall Sverige, Svepark, Svenska Stadsnätsföreningen och Svenskt Vatten. Även KFS-företagens Trygghetsfond och Omställningsfonden medverkar.

Sobona har sedan 2017 arbetat partsgemensamt för att etablera en gemensam branschvalideringsmodell för sex av Sobonas branscher. Inför 2023 finns 31 kompetensstandarder framtagna, varav sex i dagsläget är nivåplacerade som kvalifikationer i SeQF.

– Det är ett gediget arbete under flera år i samverkan med företag i branschen och de fackliga organisationerna som gjort att vi kommit så här långt. Förutom betydelsen av ett ekonomiskt stöd för att kunna fullfölja arbetet så är beslutet också en viktig erkänsla för det arbete som gjorts hittills och ett bevis på insikt om betydelsen av att kunna etablera en gemensam modell för validering av kompetenser, säger Conny Larsson, ansvarig för branschvalidering på Sobona.

Sobona medverkar också i Kompetenspasset-projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.vilket skapar en möjlighet att formulera en generell modell för identifiering och nyttiggörande av mikromeriter som logiskt ansluter till Sobonas branschvalideringsmodell.

Läs mer:

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 16 februari, 2023 | Senast uppdaterad: 16 februari, 2023

Relaterade nyheter