null
  • pressmeddelande
  • Kollektivavtal
  • Avtal 2023
12 april 2023

Nya branschöverenskommelser med Kommunal och Seko för bransch Energi

Nya Branschöverenskommelser (BÖK) för bransch Energi har träffats mellan Sobona och motparterna Svenska Kommunalarbetareförbundet och Seko. Överenskommelserna innebär tvååriga avtal och gäller från och med den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. Branschen omfattar ca 220 medlemsföretag.

– Vi är glada att vi lyckats med överenskommelser som ger ett konkurrenskraftigt och verksamhetsanpassat avtal för de kommunala företagen inom energibranschen, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

De kommunala energibolagen är ledande aktörer i omställningen till ett hållbart samhälle. De arbetar varje dag med fokus på hög kvalitet och att leverera innovativa och hållbara energilösningar som utvecklar hela samhället och får människors vardag att fungera.

– Arbetsgivarna inom bransch Energi behöver verksamhetsanpassade och långsiktiga kollektivavtal som möter samhällsutmaningarna. Stegrande energipriser, stora investeringsbehov, stigande räntor och allt svårare kompetensförsörjningsproblematik kräver moderna avtal så att våra medlemmar kan utveckla verksamheterna för kundernas och samhällets bästa, säger Agnes Gradstock, biträdande förhandlingschef på Sobona.

Mer om avtalet

  • Överenskommelserna med Kommunal och Seko är tvååriga och gäller från och med den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2025.
  • Överenskommelserna med OFR Allmän kommunal verksamhet (Vision, SSR och Ledarna) och AkademikerAlliansen är fyraåriga och gäller fortsatt från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2024.
  • Löneökningar under avtalsperioden sker i nivå med Industrimärket, det vill säga 4.1% samt höjningar av lägstalöner med 1350 kr för 2023 och 3,3% för 2024.
  • Vid löneöversyn 1 april 2024 är den lägsta månadslönen som används vid beräkningen av utrymmet 28 211 kr.

Avtal 2023

Under vårens avtalsrörelse omförhandlas lön- och villkorsavtal som tecknats i fem av Sobonas branscher: Energi, Besöksnäring- och kulturarv, Fastigheter, Flygplatser och Vatten och miljö. För bransch Trafik löper avtalsperioden ut med samtliga motparter den 30 september.

Mer om Avtal 2023 och bransch Energi

För mer information

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se Öppnas i nytt fönster.

Agnes Gradstock, biträdande förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 77 26, agnes.gradstock@sobona.se Öppnas i nytt fönster.

John Nilsson

Förhandlingschef

Agnes Gradstock

Biträdande förhandlingschef

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 12 april, 2023 | Senast uppdaterad: 12 april, 2023

Relaterade nyheter