null
  • pressmeddelande
  • Kollektivavtal
  • Avtal 2023
12 april 2023

Nya branschöverenskommelser med Kommunal och Fastighetsanställdas förbund för bransch Fastigheter

Nya Branschöverenskommelser (BÖK) för bransch Fastigheter har idag träffats mellan Sobona och motparterna Svenska Kommunalarbetareförbundet och Fastighetsanställdas förbund. Överenskommelserna innebär tvååriga avtal och gäller från och med den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. Branschen omfattar ca 140 medlemsföretag.

Vi är glada att vi lyckats få till ett konkurrenskraftigt och hållbart avtal för de kommunala företagen inom fastighetsbranschen med villkor som tar medlemsföretagen in i framtiden, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Medlemsföretagen inom Fastigheter bygger ett modernt och hållbart samhälle och står för medborgarservice och attraktionskraft som skapar mervärde för kommunen och dess invånare. Ökade ränte- och energikostnader slår hårt mot många företag i branschen. De allmännyttiga bostadsbolagen står inför en problematisk situation där behoven av kraftiga hyreshöjningar måste vägas mot det samhällsnyttiga uppdraget.

- Arbetsgivarna inom bransch Fastigheter behöver verksamhetsanpassade kollektivavtal med möjligheter till lokala anpassningar för att kunna möta utmaningarna. Som attraktiva arbetsgivare med moderna branschavtal på plats kan medlemsföretagen fokusera på sitt uppdrag och utveckla sina verksamheter, säger Agnes Gradstock, biträdande förhandlingschef på Sobona.

Mer om avtalet

  • Överenskommelserna med Kommunal och Fastighets ger en avtalsperiod om två år och gäller den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2025.
  • Överenskommelserna med OFR Allmän kommunal verksamhet (Vision, SSR och Ledarna) och AkademikerAlliansen är fyraåriga och gäller fortsatt från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2024.
  • Löneökningar under avtalsperioden sker i nivå med Industrimärket, det vill säga 4.1% samt höjningar av lägstalöner med 1350 kr för 2023 och 3,3% för 2024.
  • Vid löneöversyn 1 april 2024 är den lägsta månadslönen som används vid beräkningen av utrymmet 28 211 kr.

Om avtal 2023

Under vårens avtalsrörelse omförhandlas lön- och villkorsavtal som tecknats i fem av Sobonas branscher: Energi, Besöksnäring- och kulturarv, Fastigheter, Flygplatser och Vatten och miljö. För bransch Trafik löper avtalsperioden ut med samtliga motparter den 30 september.

Mer information om Avtal 2023 och bransch Fastigheter

För mer information

John Nilsson

Förhandlingschef

Agnes Gradstock

Biträdande förhandlingschef

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 12 april, 2023 | Senast uppdaterad: 12 april, 2023

Relaterade nyheter