Foto: Futurum Fastigheter
  • pressmeddelande
  • Inkludering och mångfald
  • Branschvalidering
20 oktober 2022

Beslut om SeQF-kvalifikation för Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att Sobonas yrkesbevis för Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet nivåplaceras inom Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. "Vi tar fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov på allvar. Genom SeQF tydliggörs nivåkrav som möjliggör branschvalidering. Det säkerställer, mäter och kommunicerar kompetensen hos medarbetare säger Conny Larsson

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att Sobonas yrkesbevis för Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet nivåplaceras inom Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Totalt finns nu sex yrkesbevis i Sobonas branschvalideringsmodell nivåplacerade i SeQF.

– Beslutet är ett tydligt exempel på lyckad samverkan mellan fastighetsbranschen och arbetsmarknadens parter. Det är ytterligare en viktig milstolpe i etableringen av en nationell valideringsmodell och en kvalitetssäkrad kompetensförsörjning för våra medlemmar, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Målsättningen med yrkesbevisen är att synliggöra och kvalitetssäkra det lärande som sker på arbetsplatsen. Det främjar kompetensförsörjning och öppnar enklare vägar till jobb, möjliggör strukturerade introduktionsprogram och lyfter fram det livslånga lärandet. Kvalifikationerna uppfyller de krav som ställs på nationell nivå.

– Vi tar fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov på allvar. Genom SeQF tydliggörs nivåkrav som möjliggör branschvalidering, vilket dels säkerställer kompetensen hos medarbetare och dels mäter och kommunicerar den kompetensen, säger Conny Larsson, projektledare på Sobona.

Utveckling av yrkesprofiler inom fastighetsbranschen har skett tillsammans med Sobonas branschråd fastighet med delfinansiering av Arbetsförmedlingen.

Sobonas kvalifikationer är framtagna med stöd av OCN-metoden och expertis hos Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Genom Sobonas branschvalidering, OCN-metoden och SeQF skapas ett gemensamt språk kring yrket, vilket medför att lärandet blir synligt oavsett var, hur och när det förvärvats.

– SeQF ger oss möjlighet till att värdesätta och översätta även informellt och icke formellt lärande. Som ett ”google translate” då det blir jämförbart även internationellt vad gäller innehåll, djup och självständighet, säger Anna Karin Jendert, vd på Nordiskt Valideringsforum.

Yrkeskunniga från såväl små som stora kommunala referensbolag runtom i landet har bidragit i processen att revidera och legitimera kvalifikationens innehåll.

Fakta och bakgrund:

Namn på de sex kvalifikationerna:

  • Yrkesbevis Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet. Nivå 4.
  • Yrkesbevis Drifttekniker vattenverk, VA. Nivå 4.
  • Yrkesbevis Chaufför – renhållningsbil inom avfallshantering och återvinning. Nivå 4.
  • Yrkesbevis Transportledare inom avfallshantering och återvinning. Nivå 5.
  • Medåkare – renhållningsbil inom avfallshantering och återvinning. Nivå 3. Yrkesbevis
  • Återvinningsmedarbetare på ÅVC. Nivå 4.

Beslutsdatum: Beslutet gäller från den 6 oktober 2022 och 10 år framåt.

Om SeQF och branschvalidering:

SeQF är ett system för att klassificera och utforma kvalifikationer för att säkerställa deras tydlighet, överförbarhet och kvalitet. Det är ett översättningsverktyg som beskriver olika kvalifikationer i form av läranderesultat. Därigenom blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi. Validering bidrar till att individer stärker sina förutsättningar att kunna tillgodogöra sig framtida utbildning och skapa intresse hos utbildningsanordnare att skapa kompletterande utbildningar. Därför är ofta branschvalidering ett förstahandsval när syftet är att förbättra individens möjligheter på arbetsmarknaden och att få ett yrkesbevis.

Branschmodellen för fastighetsbranschen kompletterar och linjerar med de befintliga valideringsmodeller som finns i branschen:

För mer information kontakta:

Conny Larsson, projektledare för inkluderande kompetensförsörjning på Sobona, conny.larsson@sobona.se Öppnas i nytt fönster. tel. 08-452 72 71

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 20 oktober, 2022 | Senast uppdaterad: 20 oktober, 2022

Relaterade nyheter