null
  • pressmeddelande
  • Kollektivavtal
  • Kompetensförsörjning
  • Omställning
04 juli 2022

9,5 miljoner i stöd för att förebygga arbetsbrist i kommunala företag

Hela 9,5 miljoner kronor delades ut till kompetensutvecklande insatser i kommunala företag förra året, bland annat språklyft, undersköterskeutbildningar och IT-satsningar. Syftet med stödet är att förebygga framtida arbetsbrist och uppsägningar, och miljontals kronor finns kvar att söka för kommunala företag fram till 2023.

– Att ställa om medarbetarnas kompetenser för att möta nya behov i de kommunala företagen är en win-win både för medarbetare och arbetsgivare. Det finns fortfarande miljoner kronor kvar att söka, så jag hoppas att ännu fler kommunala företag tar chansen att säkra sin kompetensförsörjning, säger Per Nordenstam, vd, Sobona.

750 miljoner i stöd under en treårsperiod

Sobona, SKR och facken inom kommunal och regional sektor har inom ramen för Omställningsavtalet KOM-KR avsatt 750 miljoner kronor till kompetenshöjande insatser som förebygger framtida arbetsbrist år 2021–2023. Alla medlemmar i Sobona kan söka medel och under förra året tilldelades de kommunala företagen 9,5 miljoner kronor. Pengarna fördelas genom den partsägda stiftelsen Omställningsfonden.


– Det är positivt att arbetsgivarna och facken tillsammans storsatsar på kompetensutveckling. Omställningsfonden stöttar arbetsgivare med förebyggande insatser, så att de både kan utveckla verksamheten samt bidra till ökad anställningstrygghet för den enskilde medarbetaren, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

1 100 kommunala företag kan söka medel

Kommunala företag verkar på uppdrag av kommuner eller regioner och har verksamhet i en rad olika branscher – allt från energi, fastigheter, vatten och miljö till utbildning, räddningstjänst, vård och omsorg. I hela Sverige finns cirka 1 100 kommunala företag som har kollektivavtal hos Sobona.

– Miljonerna till de kommunala företagen har satsats på allt från språklyft och körkort till undersköterskeutbildningar och IT-lyft. Det här är insatser som bidrar både till att kompetenshöja medarbetarna, minska risken för uppsägningar och säkra kompetensbehoven i organisationen, säger Per Nordenstam.

För mer information, kontakta gärna:
Louise Pons Dreifeldt, opinionsstrateg
08-452 71 76
louise.pons.dreifeldt@sobona.se Öppnas i nytt fönster.

Christina Lingdén, kommunikationschef
08–452 72 76
christina.lingden@sobona.se Öppnas i nytt fönster.

Fakta om kompetens- och omställningsavtalet
Kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR) trädde i kraft den 1 maj 2020 och är träffat mellan Sobona, SKR och de kollektivavtalstecknande arbetstagarorganisationerna inom kommunal och regional sektor. Avtalet ger medarbetare i kommuner, regioner och kommunala företag förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser och ekonomiska förmåner. Bland annat avsätts 750 miljoner kronor för kompetenshöjande insatser under 2021–2023.


Om Sobona

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen. Vi bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

Om Omställningsfonden

Omställningsfondens uppdrag är att underlätta för omställning inom välfärden. I detta ingår till exempel att arbeta förebyggande med tidiga omställningsinsatser och kompetensutveckling inom kommuner och regioner, samt kommunala företag som är medlemmar i Sobona. Omställningsfonden stödjer och hjälper också medarbetare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller som träffat en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga. Arbetet baseras på Kompetens- och omställningsavtalet, som omfattar cirka 1,2 miljoner medarbetare i välfärdssektorn.

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 04 juli, 2022 | Senast uppdaterad: 04 juli, 2022

Relaterade nyheter