Språkparlören finns översatt på totalt tio språk och täcker i dagsläget sju branscher.
 • pressmeddelande
 • Språk
 • Inkludering och mångfald
 • Kompetensförsörjning
31 maj 2022

Sobona tar fram ukrainsk språkparlör

Sobona utökar sin språkparlör med syftet att underlätta för personer från Ukraina att komma in på arbetsmarknaden. Språkparlören finns därmed översatt på totalt tio språk och täcker i dagsläget sju branscher med syftet att stödja individer att läsa sig yrkessvenska. Språkparlören riktar sig till personer som vill utveckla sitt yrkesspråk och till handledare som arbetar med nyanlända.

Språkparlören riktar sig till personer som vill utveckla sitt yrkesspråk och till handledare som arbetar med nyanlända. Den innehåller en ordlista med vanliga ord och meningar, filmer med tips för språkutveckling samt ett språkkontrakt som bidrar till tydlighet och rimliga förväntningar.

– Att vara ny på en arbetsplats är särskilt svårt för någon som inte har svenska som modersmål och som dessutom inte har bott i Sverige särskilt länge. Vi hoppas att språkparlören bidrar både till språk- och yrkesutveckling och till en ökad trygghet hos både arbetsgivare och arbetstagare, säger Conny Larsson.

Sobonas språkparlör lanserades i november 2020 för att möta arbetsgivares behov av att stötta fler individer att lära sig yrkessvenska. Innehållet baseras på forskning inom språkutveckling och utvecklingen av språkparlören har delfinansierats av Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket.

– Vi måste våga börja prata om språkkunskap. Språkkunskap är som alla andra kompetenser, som utvecklas genom erfarenhet och lärande. Med våra verktyg blir det enklare och mer naturligt att jobba med språkutveckling i det dagliga arbetet, säger Per Nordenstam, vd Sobona.

Sedan Ryssland invaderade Ukraina i slutet av februari har 37 500 personer från Ukraina sökt skydd i Sverige, enligt statistik från Migrationsverket.

– Med en språkparlör på ukrainska hoppas vi att fler individer snabbare lär sig ett yrkesspråk och kommer in både på arbetsmarknaden och i samhället. De kommunala företagen är stora arbetsgivare och har en viktig roll att spela här, säger Conny Larsson, projektledare inkluderande kompetensförsörjning på Sobona.

Kommunala företag verkar på uppdrag av kommuner eller regioner och med verksamhet i en rad olika branscher – allt från energi, fastigheter samt vatten och miljö till utbildning, räddningstjänst samt vård och omsorg. De har ofta ett särskilt ansvar för att fler inkluderas på arbetsmarknaden. Många av dessa branscher har stora kompetensförsörjningsbehov och därför arbetar Sobona med en rad olika verktyg för att stötta arbetsgivarna i deras kompetensförsörjning. I hela Sverige finns 1 100 kommunala företag som har kollektivavtal hos Sobona.


För mer information, kontakta gärna:
Conny Larsson, projektledare inkluderande kompetensförsörjning
08-452 72 71 Öppnas i nytt fönster.
conny.larsson@sobona.se Öppnas i nytt fönster.

Per Nordenstam, vd
08-452 76 65
per.nordenstam@sobona.se Öppnas i nytt fönster.

Fakta om språkparlören

Språkparlören finns på följande språk:

 • Arabiska
 • Dari
 • Engelska
 • Franska
 • Persiska
 • Ryska
 • Somaliska
 • Svenska
 • Tigrinja
 • Ukrainska

Språkparlören finns för dessa branscher:

 • Avfallshantering- och återvinning
 • Besöksnäring- och kulturarv
 • Energi
 • Fastighet
 • Fiber och stadsnät
 • Personlig assistans
 • Vatten och avlopp

Läs mer


Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 31 maj, 2022 | Senast uppdaterad: 15 juni, 2022

Relaterade nyheter