null
  • pressmeddelande
  • Innovation
  • Kommunala företag
09 maj 2022

Miljoninvestering för ökad innovationskraft i kommunala företag

Sobona investerar två miljoner kronor för att driva på de kommunala företagens innovationsarbete. Tillsammans med Skellefteåföretaget Hello Future utvecklas den nya plattformen Innovationsakademin, som ska stärka företagens förutsättningar att lösa samhällsproblem och leva upp till medborgarnas krav på en fungerande samhällsnytta och vardag.

– Stora samhällsutmaningar ställer krav på de kommunala företagen att hitta lösningar på både gamla och nya problem. Att vi som arbetsgivarorganisation går in som medgrundare i den här typen av innovationsprojekt är unikt. Vi vill att våra medlemmar får de bästa förutsättningarna för att arbeta med innovation och bidra till ett hållbart samhällsbygge, säger Samira Lundqvist, chef för strategisk utveckling på Sobona – kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Sobona investerar två miljoner kronor i Innovationsakademin tillsammans med Skellefteåföretaget Hello Future. Innovationsakademin är en digital plattform som ska innehålla praktiskt stöd i det dagliga arbetet med innovation. Ramverket bygger på den internationella innovationsstandarden ISO 56000.

– Tillsammans skapar vi den första kompletta digitala receptboken för innovationsarbete. Om vi ska kunna möta de stora samhällsutmaningar vi står inför krävs att fler samhällsaktörer får kunskap och verktyg för att driva utvecklingen framåt. Vi är övertygade om att den här plattformen kan göra stor skillnad och det ligger helt i linje med vår ambition att vara en katalysator för innovation inom klimatomställningen, säger Leif Rehnström, vd för Hello Future.

Kommunala företag verkar på uppdrag av kommuner eller regioner och har verksamhet inom en rad olika branscher – allt från energi, fastigheter, vatten och miljö till utbildning, räddningstjänst, vård och omsorg. I takt med att samhället förändras till följd av digitalisering, demografisk utveckling och klimatomställning påverkas de kommunala företagens förutsättningar för att bedriva verksamhet. För att göra innehållet i Innovationsakademin relevant sker utvecklingen genom kontinuerliga användartester med personer från de kommunala företagen som är involverade i utvecklingsarbete, både strategiskt och operativt.


Alla vet att innovation behövs, men hur det ska gå till i praktiken är inte lika självklart. Därför är det viktigt att utvecklingen av plattformen sker tillsammans med de som faktiskt ska driva på innovationsarbetet i vardagen. Ju fler som har nytta av Innovationsakademin, desto bättre lyckas vi med vår ambition att bidra till innovation på riktigt och i förlängningen att stärka svensk innovationskraft, säger Samira Lundqvist.

Läs Dagens samhälles artikel: Plattform ska skynda på kommunala innovationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta gärna:
Samira Lundqvist, chef för strategisk utveckling, Sobona
08-452 76 73
samira.lundqvist@sobona.se Öppnas i nytt fönster.

Christina Lingdén, kommunikationschef, Sobona
08–452 72 76
christina.lingden@sobona.se Öppnas i nytt fönster.

Leif Rehnström, vd, Hello Future
070–256 75 73
leif@hellofuture.se Öppnas i nytt fönster.

Om Sobona
Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen. Vi bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

Om Hello Future:

Hello Future är en innovationspartner som hjälper er att tackla utmaningar på nya sätt. Vi tar ett helhetsgrepp om innovation med strategiskt och systematiskt arbete utifrån standarden ISO 56000. Hello Future driver välkända Transformationspodden, en podd om innovation i stora bolag och offentliga verksamheter och den digitala transformation av samhället som pågår. Hello Future bjuder på fördjupande diskussioner om den metodik och processer som behövs för att få innovation att hända.

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 09 maj, 2022 | Senast uppdaterad: 21 september, 2022

Relaterade nyheter