null
  • pressmeddelande
  • Räddningstjänst
  • Kollektivavtal
  • Kommunala företag
02 maj 2022

Nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap

Sobona och SKR har undertecknat ett nytt tvåårigt avtal med Brandmännens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision för omkring 10 500 beredskapsbrandmän.

­Beredskapsbrandmännen har ett viktigt uppdrag i samhället och rycker ut för att hantera till exempel bränder och trafikolyckor. Det totala antalet utryckningar ligger de senaste åren på över 100 000 per år. Beredskapsbrandmännen utgör också en viktig del av svensk krisberedskap. Behovet av att stärka Sveriges beredskap ytterligare har blivit alltmer tydlig, inte minst mot bakgrund av coronapandemin och kriget i Ukraina.

­− Vi har tecknat ett stabilt avtal som ger bättre villkor och ersättningsnivåer för beredskapsbrandmännen. Exempelvis omfattas nu även beredskapsbrandmännen av det förmånliga pensionsavtal som gäller för övriga i kommunsektorn, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse.

Parterna har under de senaste åren gjort omfattande förändringar i kollektivavtalet i syfte att underlätta för räddningstjänsterna att behålla och rekrytera brandmän. Det handlar exempelvis om högre ersättningsnivåer och möjligheter till en mer flexibel beredskapsförläggning.

− Parterna har nu tillsammans valt att fortsätta på den inslagna vägen att utveckla kollektivavtalet i syfte att möta kompetensutmaningen. Den här gången har vi framför allt satsat på höjd beredskapsersättning och bättre pensionsvillkor för att underlätta rekryteringen av beredskapsbrandmän, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse.

Som exempel på ytterligare ändringar som har gjorts i avtalet kan nämnas att antalet dagar med ersättning för den som blir gravid utökas från 180 till 270 kalenderdagar. Det införs en möjlighet att få ledigt med bibehållen ersättning vid trängande familjeskäl och villkoren vid utbildning har förbättrats.

Villkoren i kollektivavtalet är givetvis en viktig del men det krävs också andra insatser för att rekrytera fler beredskapsbrandmän. Eftersom arbetet som beredskapsbrandman kräver att man arbetar eller bor i närheten av brandstationen blir kommunerna en naturlig rekryteringsbas med stor potential. Det förutsätter att kommunerna uppmuntrar till kombinationsanställningar och i högre utsträckning möjliggör för sina medarbetare att även ta anställning som brandmän.

− Att ha personal som omedelbart behöver lägga ner arbetet för att åka på ett larm går att hantera med viss planering. Det borde rimligtvis utgöra ett stort värde för huvudarbetsgivarna att ha personal som har kompetens att hantera akuta situationer och olyckor. Dessutom bidrar huvudarbetsgivarna till att säkra Sveriges beredskap, säger Joakim Larsson.

För att intensifiera rekryteringen av beredskapsbrandmän ytterligare krävs en systematisk kraftsamling i hela landet. Staten, kommunerna, räddningstjänsterna och de fackliga organisationerna måste fortsätta samarbeta och samverka för att rekrytera fler till räddningstjänsterna. Att fler väljer att bli beredskapsbrandmän är ett sätt att höja hela Sveriges beredskap.

Fakta

Avtalsperioden är på två år och avtalet gäller från 1 maj 2022 till den 30 april 2024.

Ersättningen för beredskapstjänstgöring har höjts till 29,10 kronor per timme.

Räddningstjänstpersonal i beredskap omfattas från och med 1 januari 2023 av det uppdaterade pensionsavtalet AKAP-KR. Pensionsavsättningarna i AKAP-KR blir 6 procent på den pensionsgrundande lönen till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om 44 375 (år 2022) och 31,5 procent för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp.

Arbetstagare kan medges delta i utbildning och/eller övning, utan att perioden för den kollektivavtalade ersättningen dag 15-180 bryts, oavsett om förmågan att upprätthålla beredskap är helt nedsatt.

Partsgemensamt arbete med uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra ett stödmaterial i aktuella arbetsmiljöfrågor. Stödmaterialet omfattar områdena kränkningar och sexuella trakasserier, risk för exponering för farliga ämnen, arbetslivsinriktad rehabilitering och våld mot räddningstjänstpersonal.

Parterna ska göra en analys och undersöka möjligheten att bidra till MSB:s utformning av utbildningen för räddningstjänstpersonal i beredskap, så att den överensstämmer med räddningstjänstens behov och stärker kompetensnivån hos räddningstjänstpersonal i beredskap.

Alla beredskapsbrandmän har en anställning i en deltidsbrandkår, vilket innebär att de har beredskap och lämnar sitt ordinarie jobb eller sin fritid för att rycka ut när en olycka har inträffat. Deras huvudanställning är hos en annan arbetsgivare, exempelvis i ett företag eller i kommunen, regionen eller så är de egna företagare.

För mer information kontakta: 
John Nilsson, förhandlingschef Sobona, john.nilsson@sobona.se Öppnas i nytt fönster., 08-452 74 72

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 02 maj, 2022 | Senast uppdaterad: 02 maj, 2022

Relaterade nyheter