Sobonas rapport Leda för digital transformation
  • pressmeddelande
  • Digitalisering
  • Kommunala företag
  • Ledarskap
  • Samhällsbygge 2030
14 december 2021

Ny rapport: Leda för digital transformation

Den digitala transformationen är en ledningsfråga. Det konstateras i den nya rapporten Leda för digital transformation som tecknar en bild av den omställning som samhälle, organisationer och människor behöver göra till följd av digitaliseringen.

– Det här är ett verktyg jag själv skulle vilja haft som chef och ledare inom samhällsnyttig verksamhet, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Rapporten sätter ord på nutidens utmaningar att leda organisationer mitt i en digital omställning som snabbt förändrar arbetsliv och affärsmodeller. Ledarens roll är central då det handlar om så mycket mer än att skapa smarta lösningar.

– Vi behöver gå mot mer tillitsbaserad styrning och skapa innovativa, agila organisationer som präglas av kollektiv intelligens och självstyrande team. Nya beteenden och arbetssätt som utmanar men som är nödvändiga, säger Per Nordenstam.

Digitaliseringen och teknikutvecklingen driver redan många av de kommunala företagens verksamheter och skapar konkret samhällsnytta i form av digitala tjänster inom vård, omsorg, energilösningar, infrastruktur, fastighetsförvaltning, kulturarv, utbildningar och mycket mer.

– Insikterna i rapporten handlar om hur vi kan använda ledarskapet för att påverka idag för en bättre framtid. I grunden är digitalisering därmed en hållbarhetsfråga. Samhället befinner sig på en spännande och utmanande resa, och våra medlemmar – de kommunala företagen – står mitt i händelsernas centrum, säger Anna Lirén, strategisk utveckling på Sobona.

Genom att lyckas med den digitala transformationen av samhällsnyttiga verksamheter ökar chansen att Sverige kan fortsätta att vara ett land med väl fungerande infrastruktur och välfärd.

Rapportens första del ägnas åt den tekniska bildning som behövs för att kunna ta ut en riktning för organisationens utveckling. I rapportens andra del ges en konkret bild av hur ledningsgrupper kan leda digital transformation i sina egna organisationer. Med en process i sju steg utvecklas en digital handlingsplan. Därefter presenteras fyra framgångsfaktorer i digitalisering: Mindset, agilitet, kultur och ledarskap.

Läs mer här:

Till rapporten Öppnas i nytt fönster.

Per Nordenstam om rapporten Öppnas i nytt fönster.


Publicerad: 14 december, 2021 | Senast uppdaterad: 14 december, 2021

Relaterade nyheter