Ny rapport: Berättelsen om de kommunala företagen, en del av Samhällsbygge 2030, Sobonas satsning för att synliggöra de kommunala företagen.
  • pressmeddelande
  • Samhällsbygge 2030
  • Hållbarhet
  • Kommunala företag
15 september 2021

Ny rapport: Berättelsen om de kommunala företagen

Nu lanseras rapporten Berättelsen om de kommunala företagen som tecknar en bild av de kommunala företagens framväxt de senaste 150 åren, deras betydelse historiskt och inför den omställning som samhället behöver göra. Antalet kommunala företag ökar och det blir allt tydligare vilka fördelar som finns med organisationsformen och hur betydelsefulla de har varit för utvecklingen av välfärdssamhället.

- Med den här rapporten fyller vi en viktig lucka i historiebeskrivningen med fokus på de kommunala företagen. Vi vill synliggöra, sprida kunskap om och därmed stärka attraktionskraften hos våra medlemmar, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Rapporten besvarar huvudfrågorna: Varför uppstod kommunala företag i olika former från första början? Hur ser deras verklighet ut idag? Och varför kommer de att finnas kvar i framtiden? Rapporten tar även sikte på de strategiska framtidsfrågor som de kommunala företagen står inför.

- Det har visat sig att organisationsformen i sig är lyckosam för att gå i takt med samhällsutvecklingen. Nyckeln till det ligger i den affärsmässiga samhällsnyttan som de kommunala företagen levererar, säger Per Nordenstam.

Genom att göra ett titthål till historien, gräva i arkiv och lyssna till de kommunala företagens egna berättelser framträder en bild av hur de som samhällsaktörer skapat, byggt, drivit och utvecklat välfärdssamhället. De har spelat en konkret roll i människors liv i bygget av samhällsviktiga funktioner under olika tidsepoker. Hygienfrågorna togs om hand i uppbyggnaden av badhus och saluhallar, och i elektrifieringen och folkhemsbygget har de kommunala företagen levererat samhällsnytta i praktiken samtidigt som de verkat långsiktigt med kommande generationer i sikte.

- Den här berättelsen visar tydligt att de kommunala företagen har hittat sin roll i en föränderlig tidsanda, säger Anna Lirén, utvecklingsstrateg på Sobona.

Läs mer här: 

För mer information kontakta:

Per Nordenstam, per.nordenstam@sobona.se Öppnas i nytt fönster., vd, 08-452 76 65
Anna Lirén, anna.liren@sobona.se Öppnas i nytt fönster., utvecklingsstrateg, 08-452 79 15

Samhällsbygge 2030 är samlingsnamnet för Sobonas arbete med att synliggöra de kommunala företagens styrka, potential och den kontext som de verkar i, kopplat till framtidens utmaningar. Berättelsen om de kommunala företagen utgör den tredje delen av Samhällsbygge 2030 och rapporten visar att när rätt förutsättningar har funnits på plats genom åren har de kommunala företagen skapat stordåd, inte alltid som affischnamn och i strålkastarljuset, men genom att leverera i praktiken. Om förutsättningarna kommer på plats med sikte på de kommande 10 åren kommer de kommunala företagen att vara nyckelaktörer i det hållbara samhällsbygget, än en gång. Rapporten är framtagen av Sobona i samarbete med Kairos Future. Läs mer om Samhällsbygge 2030 här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vår värld av kommunala företag innefattar flera olika associationsformer och organisationsformer. Beteckningen "kommunala företag" används i ordets bredaste bemärkelse och syftar till att på ett inkluderande sätt beskriva Sobonas medlemmar. Gemensamt för de kommunala företagen är att de förenar samhällsnytta med affärsmässighet.

Publicerad: 15 september, 2021 | Senast uppdaterad: 15 september, 2021

Relaterade nyheter