Gunnar Westling, rektor för Kommunala företagens ledarskapsakademi och Anna Lirén, ansvarig för Kommunala företagens ledarskapsakademi. Foto: Fredrik Berglund.
  • pressmeddelande
  • Kompetensutveckling
  • Ledarskap
15 april 2021

Unikt samarbete bakom Kommunala företagens ledarskapsakademi

Nu lanseras en skräddarsydd ledarskapsakademi för ledare på olika nivåer i kommunala företag. De exklusivt framtagna utbildningsprogrammen drivs av Sobona i ett samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

De kommunala företagen befinner sig i gränslandet mellan offentligt och privat – mellan kund och invånare – och de behöver vara rustade för att kunna bidra till samhällsutvecklingen samt leverera de tjänster som ett fungerande samhälle måste ha. Utbildningsprogrammen inom Kommunala företagens ledarskapsakademi är framtagna för att tillgodose de behov som finns i den här typen av hybridorganisationer.

– I takt med att omvärlden förändras och komplexiteten ökar speglas detta även direkt i våra verksamheter. Oavsett om du är ordförande, vd, strategisk chef, första linjens chef eller HR-ansvarig är du en oerhört viktig pusselbit för att din organisation ska bli ännu bättre. Just därför har vi skapat Kommunala företagens ledarskapsakademi, säger Anna Lirén, ansvarig för Kommunala företagens ledarskapsakademi på Sobona.

Programmen har utvecklats under flera år och utformats utifrån grundliga förstudier baserade på dialog med ledare från Sobonas medlemsföretag. Innehållet vilar på omvärldsanalys, forskningsbaserad kunskap och programdeltagarnas egna erfarenheter.

– Att kunna kombinera samhällsnytta och lyhördhet för demokratiskt fattade beslut med effektivitet och affärsmässighet kräver fingertoppskänsla och en bred strategisk repertoar bland de kommunala företagens chefer och ledare. Den flerdelade verkligheten utgör en viktig utgångspunkt i våra utbildningsprogram, säger Gunnar Westling, rektor och programledare för Kommunala företagens ledarskapsakademi.

– Vi är väldigt stolta och glada över att kunna göra den här satsningen för våra medlemmar. Det är landets enda ledarskapsutbildningar som är anpassade för ledare inom kommunala företag, avslutar Anna Lirén, ansvarig för Kommunala företagens ledarskapsakademi på Sobona.

Om Kommunala företagens ledarskapsakademi
Kommunala företagens ledarskapsakademi drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Samtliga program är unikt framtagna för Sobonas medlemmar och präglas av nyfikenhet, utveckling och ett dynamiskt möte mellan forskning och praktik. Kommunala företagens ledarskapsakademi utvecklas i takt med tiden och alltid i nära dialog med de kommunala företagen.

Anna Lirén och Gunnar Westling leder Kommunala företagens ledarskapsakademi.
Anna arbetar på Sobona och Gunnar är Ekonomie Dr vid Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

Fem skräddarsydda utbildningsprogram:

  • Ordförandeprogrammet – för styrelsens ordförande
  • Vd-programmet– för vd, förbundsdirektör eller motsvarande i kommunala företag
  • Det strategiska ledarskapet – för chefer med strategiskt ansvar direkt underställda högste chef och medlem i företagsledningen
  • Det nära ledarskapet – för första linjens chefer
  • Utvecklande HR – för HR-ansvariga

Om Gunnar Westling
Gunnar Westling är rektor för Kommunala företagens ledarskapsakademi. Rollen som rektor innebär att hålla samman och bygga en röd tråd genom programmen samt ta initiativ som utvecklar akademin, exempelvis genom att bygga broar mellan forskning och praktik. Gunnar är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm (inriktning ledning och organisation) och har arbetat med ledarutveckling i drygt 20 år. Som forskare har han fokuserat på ledarskap och lärande vid innovationsarbete och i komplexa utvecklingsuppdrag. Gunnar stöttar framförallt ledare som hanterar komplexa utmaningar, där många intressenter behöver samspela. De sista 10 åren har han särskilt inriktat sig på att arbeta med och stötta chefer på högsta nivå (vd:ar, generaldirektörer, kommundirektörer), styrelser, samt utveckling av samspelet mellan styrelse och ledning. Han är verksam inom såväl offentlig som privat och idéburen sektor.

Läs mer:
Länk till annan webbplats.
www.sobona.se/ledarskapsakademi

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Lirén, ansvarig för Kommunala företagens ledarskapsakademi.
anna.liren@sobona.se Öppnas i nytt fönster. eller 08-452 79 15

Publicerad: 15 april, 2021 | Senast uppdaterad: 19 april, 2021

Relaterade nyheter