null
  • pressmeddelande
  • Inkludering och mångfald
  • Kompetensförsörjning
09 februari 2021

Sobona beviljas statsbidrag för fortsatt arbete med enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända

Sobona – kommunala företagens arbetsgivarorganisation har tillsammans med Kommunal, Seko och Svenska Transportarbetareförbundet beviljats 3 045 500 kronor i främjandemedel från Arbetsförmedlingen. Bidraget går till fortsatta insatser kring att synliggöra nyanländas kompetenser, stödja språkutveckling och främja användandet av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Sobona – kommunala företagens arbetsgivarorganisation har tillsammans med Kommunal, Seko och Svenska Transportarbetareförbundet beviljats 3 045 500 kronor i främjandemedel från Arbetsförmedlingen. Bidraget går till fortsatta insatser kring att synliggöra nyanländas kompetenser, stödja språkutveckling och främja användandet av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Fram till 2021 har Sobona tillsammans med medlemsföretag, fackförbund, branschorganisationer, utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen utvecklat 22 yrkesprofiler inom 6 branscher. En av dessa, återvinningsmedarbetare på återvinningscentral, är nivåplacerad SeQF nivå 4.

Läs mer om SeQF: Beslut om SeQF-kvalifikation för Återvinningsarbetare på Återvinningscentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under 2020 lämnade Sobona, Svenska Kommunalarbetarförbundet, Seko och Svenska transportarbetarförbundet en partsgemensam ansökan om främjandemedel för att fortsätta utveckla yrkesprofiler inom området bredband och stadsnät samt implementering av validering enligt OCN-metoden, utifrån tidigare framtagna yrkesprofiler för energi, fastighet, personlig assistans, vatten och avlopp samt avfall och återvinning.

– En bärande del i planerade främjandeinsatser handlar om att skapa underlag för en fungerande matchning utifrån definierade behov hos rekryterande arbetsgivare samt synliggörande av de nyanländas kompetenser – oaktat om det gäller lokala/regionala jobbspår, intensivår, snabbspår eller andra former av insatser, säger Conny Larsson, projektledare Sobona.

Målet är att insatser bör utgå ifrån de behov som finns definierade hos arbetsgivarna och att matcha det med individernas kompetens.

– Projektet kommer vidare att fokusera på att lyfta framgångsexempel hos medlemsföretagen. Vi ser detta som avgörande för att kunna fortsätta skapa engagemang hos medlemsföretagen för att öppna upp för breddande rekryteringsvägar och betydelsen av inkludering och mångfald som del av den långsiktiga strategiska kompetensförsörjningen, säger Conny Larsson.

Bakgrund till språkutveckling på arbetsplatsen

Verktyget bidrar till att språkfrågorna blir avdramatiserade och enklare att hantera. Det går att lära sig både språk och yrke samtidigt. Att förstå språket på arbetsplatsen är grunden. Förmågan att tala och skriva påverkar både direkt och indirekt kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, demokrati, delaktighet och möjligheten att få ett jobb.

– Sobona ska verka för ett inkluderande arbetsliv där frågor om jämställdhet, mångfald och bredd i rekryteringen är prioriterade. Vi ska stödja medlemsföretagen i arbetet med att vara attraktiva arbetsgivare för såväl nuvarande som nya medarbetare för bästa förutsättningar att skapa affärsmässig samhällsnytta. Det är glädjande att vi nu också får ta del av ett statsbidrag för detta viktiga arbete, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Arbetsförmedlingen har beviljat statsbidrag om totalt 3 045 500 kronor.

Läs mer om projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Enklare väg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 09 februari, 2021 | Senast uppdaterad: 10 februari, 2021

Relaterade nyheter