• pressmeddelande
 • Corona
 • Kollektivavtal
 • Krisberedskap
11 januari 2021

Krislägesavtalet aktiveras i Region Kalmar län

Sobona och SKR har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Kalmar län. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.

– Region Kalmar län har uttömt alla möjligheter för att säkra bemanningen som finns i det vanliga kollektivavtalet. Sobona och SKR har därför beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Kalmar län, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Region Kalmar län har haft en mycket snabb uppgång av antalet smittade och har nu ett högre antal inneliggande patienter med covid-19 än under våren 2020. Region Kalmar län begär aktivering av krislägesavtalet för sjuksköterskor och undersköterskor inom intensivvårdsavdelningen och operationsavdelningen på Länssjukhuset i Kalmar.

– Arbetsskyldigheten i krislägesavtalet är vidare och det går att ta ut mer arbetstid under en period. Den ökade belastningen på medarbetarna kompenseras med högre ersättningsnivåer, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Krislägesavtalet är inte en långsiktig lösning på problemet att det saknas personal i viss verksamhet, men det möjliggör att bemanningen kan säkras här och nu så att den mycket ansträngda situationen i sjukvården med anledning av covid 19-pandemin kan hanteras.

– Medarbetarnas vila och återhämtning måste säkerställas så att de orkar arbeta under de här tuffa förutsättningarna. Arbetsgivarna måste även fortsättningsvis parallellt jobba med att hitta alternativa lösningar för att förstärka bemanningen, säger Joakim Larsson.

Sju regioner har nu aktiverat krislägesavtalet: Stockholm, Västra Götaland, Gävleborg, Skåne, Uppsala, Jönköping och Kalmar.

Fakta

 • Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna Sobona och SKR.
 • Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.
 • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
 • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
 • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
 • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om maximalt 4 veckor.
 • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
 • Anpassade regler för dygns- och veckovila.
 • Krislägesavtalet kan aktiveras för arbetsgivarens hela verksamhet eller för viss del av verksamhet.
 • Krislägesavtalet omfattar samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

Följande regioner har just nu ett aktiverat krislägesavtal:

 • Region Stockholm
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Gävleborg
 • Region Skåne
 • Region Uppsala
 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län

Följande parter har undertecknat krislägesavtalet:

 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
 • Läkarförbundet
 • Vårdförbundet
 • Akademikeralliansen
 • Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd
 • Brandmännens Riksförbund

Läs vidareFör mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Publicerad: 11 januari, 2021 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter