John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.
  • pressmeddelande
  • Besöksnäring och kulturarv
  • Förhandling
  • Kollektivavtal
16 december 2020

Sobona tecknar historiskt avtal för bransch Besöksnäring och kulturarv

​Sobona har tecknat avtal Branschöverenskommelse (BÖK 20) Besöksnäring och kulturarv, med motparterna Svenska Kommunalarbetareförbundet, Allmän kommunal verksamhet (Vision, SSR, Ledarna, Teaterförbundet) samt AkademikerAlliansen (och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer). Avtalet omfattar cirka 120 medlemsföretag med cirka 4 100 anställda.

- Avtalet är historiskt eftersom det innebär att vi lägger den sista pusselbiten på plats i en flera år lång fusionsprocess med målet att få till ett konkurrenskraftigt och hållbart avtal för verksamheterna inom dessa näringar som varit och är hårt pressade under coronapandemin. Vi är glada att vi lyckats med en långsiktig överenskommelse med villkor som tar medlemsföretagen in i framtiden, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Medlemsföretagen inom besöksnäring och kulturarv är samhällsviktiga aktörer som skapar ett attraktivt samhälle där människor vill bo och leva. Verksamheterna utgörs av mötesplatser för kultur, upplevelser och friluftsliv som är tillgängliga för alla. Arbetsgivarna inom besöksnäringen har snabbt behövt ställa om till följd av pandemin. På kort sikt behöver verksamheterna uthållighet att ta sig igenom krisen med vikande besökssiffror och pausade verksamheter. På lång sikt är kompetensförsörjning, digitalisering och omställning till ett hållbart samhälle centrala frågor.

- Besöksnäringen har haft ett tufft år och för oss arbetsgivare inom bransch Besöksnäring och kulturarv är det därför viktigare än någonsin med verksamhetsanpassade och långsiktiga kollektivavtal med möjligheter till lokala anpassningar. Som attraktiva arbetsgivare med moderna branschavtal på plats kan vi fokusera på vårt uppdrag och utveckla våra verksamheter, säger Stefan Elgh, ordförande i Sobonas branschråd Besöksnäring och kulturarv.

Fakta om avtalet:

Överenskommelsen med Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen ger en avtalsperiod om 41 månader som gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2024. Överenskommelsen med Kommunal ger en avtalsperiod om 29 månader som gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023.

Under perioden den 1 november 2020 till och med den 31 december 2021 har de tidigare avtalen tecknade av KFS respektive Pacta fortsatt giltighet och löneöversyn sker enligt dessa avtal. Från och med den 1 januari 2022 gäller nya löne- och villkorsbestämmelser för hela branschen, vilka löper avtalsperioden ut till och med den 31 mars 2023 respektive den 31 mars 2024.

Avtalet i korthet:

  • fyraårigt avtal med Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen
  • treårigt avtal med Kommunal
  • löneökningar under avtalsperioden i nivå med Industrimärket
  • höjning av särskilda ersättningar under avtalsperioden i nivå med Industrimärket
  • från och med den 1 januari 2022 tillämpas ett och samma avtal för hela branschen
  • den lokala lönebildningen fortsätter att utvecklas

För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Publicerad: 16 december, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter