- Arbetsgivarna inom bransch Vatten och miljö behöver verksamhetsanpassade och långsiktiga kollektivavtal med möjligheter till lokala anpassningar, säger Mats Rostö, ordförande i Sobonas branschråd Vatten och miljö. Foto: Elias Ljungberg
  • pressmeddelande
  • Vatten och miljö
  • Kollektivavtal
  • Förhandling
16 december 2020

​Sobona tecknar historiskt avtal för bransch Vatten och miljö

Sobona har tecknat avtal Branschöverenskommelse (BÖK 20 Vatten och miljö) med motparterna Svenska Kommunalarbetareförbundet, Transportarbetareförbundet, Allmän kommunal verksamhet (Vision, SSR, Ledarna m.fl.) samt AkademikerAlliansen (och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer), som gäller för branschen Vatten och miljö och omfattar cirka 90 medlemsföretag med cirka 7 800 anställda.

Sobona har tecknat avtal Branschöverenskommelse (BÖK 20 Vatten och miljö med motparterna Svenska Kommunalarbetareförbundet, Transportarbetareförbundet, Allmän kommunal verksamhet (Vision, SSR, Ledarna m.fl.) samt AkademikerAlliansen (och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer), som gäller för branschen Vatten och miljö och omfattar cirka 90 medlemsföretag med cirka 7 800 anställda. Överenskommelsen med Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen är fyraårig och gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2024. Överenskommelsen med Kommunal och Transport är treårig och gäller från och med den 1 november till och med den 31 mars 2023.

- Avtalet är historiskt eftersom det innebär att vi lägger den sista pusselbiten på plats i en flera år lång fusionsprocess med målet att få till ett konkurrenskraftigt och hållbart avtal för branschen Vatten och miljö. Vi är glada att vi lyckats med en långsiktig överenskommelse med villkor som tar medlemsföretagen in i framtiden, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Medlemsföretagen inom bransch Vatten och miljö är drivande i omställningen till ett hållbart samhälle och de är ledande i att utveckla långsiktiga, innovativa och klimatsmarta lösningar för VA och återvinning.

- Arbetsgivarna inom bransch Vatten och miljö behöver verksamhetsanpassade och långsiktiga kollektivavtal med möjligheter till lokala anpassningar. Som attraktiva arbetsgivare med moderna branschavtal på plats kan vi som arbetsgivare fokusera på vårt uppdrag och utveckla våra verksamheter för ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Mats Rostö, ordförande i Sobonas branschråd Vatten och miljö.

Fakta om avtalet:

Överenskommelsen med Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen ger en avtalsperiod om 41 månader som gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2024. Överenskommelsen med Kommunal och Transport ger en avtalsperiod om 29 månader som gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023.

Under perioden den 1 november 2020 till och med den 31 december 2021 har de tidigare avtalen tecknade av KFS respektive Pacta fortsatt giltighet och löneöversyn sker enligt dessa avtal. Från och med den 1 januari 2022 gäller nya löne- och villkorsbestämmelser för hela branschen, vilka löper avtalsperioden ut till och med den 31 mars 2023 respektive den 31 mars 2024.

Avtalet i korthet:

  • fyraårigt avtal med Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen
  • treårigt avtal med Kommunal och Seko
  • löneökningar under avtalsperioden i nivå med Industrimärket
  • höjning av särskilda ersättningar under avtalsperioden i nivå med Industrimärket
  • från och med den 1 januari 2022 tillämpas ett och samma avtal för hela branschen
  • den lokala lönebildningen fortsätter att utvecklas.

För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Publicerad: 16 december, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter