- I en hårt drabbad bransch som flyget är det glädjande att de nya Sobona-avtalen är på plats när läget normaliseras och verksamheterna kommer igång igen, säger Robert Gyllroth, ledamot i Sobonas branschråd Flygplatser.
  • pressmeddelande
  • Kollektivavtal
  • Flygplatser
  • Förhandling
16 december 2020

​Sobona tecknar historiskt avtal för bransch Flygplatser

Sobona har tecknat avtal Branschöverenskommelse (BÖK 20) Flygplatser med motparterna Svenska Kommunalarbetareförbundet, Transportarbetareförbundet, Seko, Service och kommunikationsfacket, Allmän kommunal verksamhet (Vision, SSR, Ledarna m.fl.), AkademikerAllinansen (och till AkademikerAlliansen anslutna riksorg.) för bransch Flygplatser och omfattar ca 20 medlemsföretag med ca 650 anställda.

Sobona har tecknat avtal Branschöverenskommelse (BÖK 20) Flygplatser med motparterna Svenska Kommunalarbetareförbundet, Transportarbetareförbundet, Seko, Service och kommunikationsfacket, Allmän kommunal verksamhet (Vision, SSR, Ledarna m.fl.), AkademikerAlliansen (och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer) som gäller för branschen Flygplatser och omfattar ca 20 medlemsföretag med ca 650 anställda. Överenskommelsen med Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen är fyraårig och gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2024. Överenskommelsen med Svenska Kommunalarbetareförbundet, Transport och Seko är treårig och gäller från och med den 1 november till och med den 31 mars 2023.

- Avtalet är historiskt eftersom det innebär att vi lägger den sista pusselbiten på plats i en flera år lång fusionsprocess med målet att få till ett konkurrenskraftigt och hållbart avtal för landets regionala flygplatser som varit och är hårt pressade under coronapandemin. Vi är glada att vi lyckats med en långsiktig överenskommelse med villkor som tar medlemsföretagen in i framtiden, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Medlemsföretagen inom bransch Flygplatser utgör navet i ett välfungerande samhälle med goda kommunikationer som skapar möjligheter för människor att bo och leva även utanför storstadsregionerna. För arbetsgivarna inom branschen har det varit ett mycket tufft år vilket gör det än viktigare med verksamhetsanpassade och långsiktiga kollektivavtal med möjligheter till lokala anpassningar. Med moderna branschavtal på plats kan flygplatserna fokusera på sitt uppdrag att utveckla verksamheterna, möjliggöra goda kommunikationer och därmed skapa samhällsnytta för kommunerna och dess invånare.

- I en hårt drabbad bransch som flyget är det glädjande att de nya Sobona-avtalen är på plats när läget normaliseras och verksamheterna kommer igång igen, säger Robert Gyllroth, ledamot i Sobonas branschråd Flygplatser.

Fakta om avtalet:

Överenskommelsen med Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen ger en avtalsperiod om 41 månader som gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2024. Överenskommelsen med Kommunal, Seko och Transport ger en avtalsperiod om 29 månader som gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Under perioden den 1 november 2020 till och med den 31 december 2021 har de tidigare avtalen tecknade av KFS respektive Pacta fortsatt giltighet och löneöversyn sker enligt dessa avtal. Från och med den 1 januari 2022 gäller nya löne- och villkorsbestämmelser för hela branschen, vilka löper avtalsperioden ut till och med den 31 mars 2023 respektive den 31 mars 2024.

Avtalet i korthet:

  • fyraårigt avtal med Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen
  • treårigt avtal med Kommunal, Seko och Transport
  • löneökningar under avtalsperioden i nivå med Industrimärket
  • höjning av särskilda ersättningar under avtalsperioden i nivå med Industrimärket
  • från och med den 1 januari 2022 tillämpas ett och samma avtal för hela branschen
  • den lokala lönebildningen fortsätter att utvecklas

För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Publicerad: 16 december, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter