Foto: Sobona
  • pressmeddelande
  • Språk
  • Kompetensförsörjning
26 november 2020

Ny språkparlör – ett stöd för individer som behöver utveckla sitt yrkesspråk

Att förstå språket och den dagliga kommunikationen på arbetsplatsen är avgörande för att kunna utföra ett arbete. Det har Sobona tagit fasta på och lanserar därför tillsammans med Gästrike återvinnare, Kommunal, Nordiskt Valideringsforum och Renova samt med delfinansiering från Tillväxtverket en språkparlör inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp.

– Genom att utveckla verktyg för yrkesspråk kan vi stödja våra medlemsföretag i arbetet att vara attraktiva arbetsgivare för såväl nuvarande som nya medarbetare, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Förmågan att tala och skriva påverkar både direkt och indirekt kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, demokrati, delaktighet och möjligheten till att få jobb. Utvecklingen av språkparlören har tagit avstamp från Sobonas projekt Till ett arbete via återvinning Länk till annan webbplats. som är en del av Tillväxtverkets satsning Enklare vägar till jobb och kompetens Länk till annan webbplats.. Två förstudier och insikter från samtal med medlemsföretag inom de aktuella branscherna ligger som grund för utvecklingen av språkparlören.

Vi har lärt oss många saker längs med vägen. Insikterna har resulterat i en språkparlör som bidrar till språkutveckling för individer som inte har svenska som modersmål. Språkparlören är även ett stöd för handledare i den dagliga kommunikationen på arbetsplatsen, säger Conny Larsson, projektledare för inkluderande kompetensförsörjning på Sobona.

Den digitala språkparlören består av en ordlista med generella arbetsplatsord och yrkesord samt meningar. Det går att översätta till och från svenska på sju språk. Vidare innehåller språkparlören elva korta utbildningsfilmer som är framtagna av språkvetaren Olga Orrit samt språkkontrakt på åtta språk. Det finns även två tryckta språkparlörer.


Sobonas språkparlör innehåller:

  • Digital ordlista: Generella aretsplatsord och yrkesord inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp som kan översättas från svenska till sju olika språk. Det finns även meningar för avfallshantering och återvinning.
  • Språkutbildning: Korta utbildningsfilmer för individer som behöver utveckla sitt yrkesspråk.
  • Handledarutbildning: Korta utbildningsfilmer för handledare.
  • Språkkontrakt: Genom att individen som ska lära sig svenska och handledaren använder ett språkkontrakt tillsammans kan de skapa samsyn kring språkarbetet. Språkkontraktet ger en trygg struktur för samtalet och den professionella relationen.
  • Två tryckta språkparlörer: Det finns en tryckt parlör för chaufförer inom avfallshantering och återvinning och en för återvinningsmedarbetare på återvinningscentral.

Åtta olika språk:
Ordlista och språkkontrakt finns på språken: arabiska, dari, engelska, farsi, franska, somaliska, svenska och tigrinja.

Kostnadsfri:
Språkparlören finns tillgänglig för alla på sobona.se Länk till annan webbplats..

Projektägare:
Gästrike återvinnare, Kommunal, Nordiskt Valideringsforum, Renova och Sobona.

Med stöd av:
Projektet delfinansieras av Tillväxtverket inom ramen för Enklare vägar till jobb och kompetens.

Referensbolag:
Affärsverken, BORAB, Härnösand Energi & Miljö (Hemab), Miva, Nacka vatten och avfall, Nodra, NSR, Rambo, Stockholm vatten och avfall, Sysav, Söderhamn Nära, Sörab, Trollhättan Energi, Uddevalla Energi, Uppsala vatten och avfall, Vafabmiljö, Vakin och Vamas.

Partners:
Arbetsförmedlingen, Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Transportarbetarförbundet.

Läs vidare:
Mer information om Sobonas språkparlör. Länk till annan webbplats.

För mer information, vänligen kontakta:
Conny Larsson, projektledare för inkluderande kompetensförsörjning på Sobona,
conny.larsson@sobona.se, tel. 08-452 72 71

Publicerad: 26 november, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter