Joakim Larsson
  • pressmeddelande
  • Kollektivavtal
  • Förhandling
13 november 2020

Nytt fyraårigt avtal med Sveriges läkarförbund

Sobona och SKR är överens om ett nytt fyraårigt avtal med Sveriges läkarförbund. Avtalet innehåller centralt angivna löneökningsnivåer från 2021 tillsammans med en löneöversyn från 1 april 2020.

− Läkarna har gjort betydande insatser under coronapandemin och för oss är det självklart att det ska premieras. Vi är överens med Läkarförbundet om att årets löneöversyn ska gälla från 1 april 2020, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse.

− Efter konstruktiva förhandlingar har vi ett avtal som under perioden ger våra medlemmar både retroaktivitet och garanterade löneökningar. Nu har vi ett modernt avtal på plats som utgör en grund för att stärka tilliten mellan regionerna och Sveriges läkare, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

För 2020 är löneavtalet utan angiven nivå. De tre följande åren innehåller avtalet årliga garanterade utfall. Avtalet är på 41 månader, men med retroaktivitet på lön från den 1 april 2020, och gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, vilket är 12 månader längre än det avtal som slutits av industrins parter.

− Den långa avtalsperioden ger arbetsgivarna ökade möjligheter att arbeta långsiktigt och strategiskt med verksamhetsplanering. Den ger också förutsättningar att fortsätta utveckla arbetet med den lokala lönebildningen och frågor som är viktiga för att klara kompetensförsörjningen av läkare till hälso- och sjukvården, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse.

Centrala parter är överens om att tillsammans med lokala parter gemensamt stödja och verka för ett bättre flöde i läkares utbildningstjänstgöringar. Det handlar bland annat om att följa upp erfarenheter av läkares BT-tjänstgöring och identifiera utmaningar och lösningar för snabbare möjligheter till AT-, BT- samt ST-tjänstgöring.

Fakta om avtalet

  • Avtalet omfattar cirka 35 000 medarbetare och gäller från 1 november 2020 till 31 mars 2024.
  • Löneöversynen 2020 är löneavtalet utan angiven nivå. Det finns sedan garanterade utfall på 2,0 procent för 2021 och 1,6 procent för 2022. Det fjärde året blir den normering som industrins parter kommer fram till i avtalsrörelsen 2023 vägledande.
  • Avtalet innehåller förändringar i Specialbestämmelserna, en ny bilaga om villkor under läkares BT-tjänstgöring, samt flera partsgemensamma arbeten som bland annat rör läkares utbildningstjänstgöringar, uppföljning av löner och anställningsvillkor för läkare med tidsbegränsad anställning och en gemensam kunskapssatsning med fokus på friskfaktorer i syfte att skapa en långsiktigt hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Joakim Larsson och Ulf Olsson är tillika ordförande och vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef, tel 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Publicerad: 13 november, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter