Joakim Larsson, föreningsstyrelsens ordförande, Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation.
  • pressmeddelande
  • Räddningstjänst
  • Opinion
19 maj 2020

​Säkra att deltidsbrandmännen kan få a-kassa

Sobona, SKR och de fackliga organisationerna uppmanar idag regeringen att tillfälligt undanta deltidsbrandmännens inkomst vid beräkning av a-kassa. Undantaget ska gälla året ut för att säkra beredskapen under pandemin.

Sobona, SKR och de fackliga organisationerna uppmanar idag regeringen att tillfälligt undanta deltidsbrandmännens inkomst vid beräkning av a-kassa. Undantaget ska gälla året ut för att säkra beredskapen under pandemin.

Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och Sveriges Kommuner och Regioner, Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision skickar idag en gemensam hemställan till regeringen. Uppmaningen är att skyndsamt fatta beslut om att deltidsbrandmäns inkomst från anställningen som räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) helt ska undantas vid beräkning av arbetslöshetsersättning under 2020.

En deltidsbrandman har ofta en heltidsanställning hos en annan arbetsgivare eller är egenföretagare. Många varslas nu om uppsägning från sin huvudarbetsgivare på grund av pandemins konsekvenser. När dessa ska få ersättning via arbetslöshetsförsäkringen reduceras den på grund av inkomsten som deltidsbrandman. Det leder nu till att deltidsbrandmän säger upp sin anställning hos räddningstjänsten, vilket försvagar Sveriges beredskapsförmåga avsevärt.

- Räddningstjänsten förlorar personal på grund av ett regelverk i arbetslöshetsersättningen. Regeringen bör därför skyndsamt göra en tillfällig ändring som gäller året ut. Det behövs för att vi ska säkra landets räddningstjänstberedskap under pandemin, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.

Sobona, SKR, Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision har vid flera tillfällen påtalat att reglerna i arbetslöshetsförsäkringen behöver ändras, eftersom de försvårar möjligheterna att rekrytera och behålla personal. Frågorna utreds för närvarande av en statlig utredning.

- Det finns inte tid att vänta på en utredning, utan regeringen måste agera nu. Vi ser exempel på räddningstjänster som kan förlora upp till en tredjedel av personalen. Bemanningsläget kan bli akut, speciellt i kombination med risken för omfattande skogsbränder under sommaren, säger Joakim Larsson.

Personalförsörjningen är en av de största utmaningarna för de kommunala räddningstjänsterna. Tillsammans med MSB och de fackliga organisationerna har SKR och Sobona genomfört en rekryteringskampanj Länk till annan webbplats. för att få fler deltidsbrandmän.

Läs mer om kampanjen här > Länk till annan webbplats.

Publicerad: 19 maj, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter